Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Giao diện mới của Activity dashboard trong Google Docs, Sheets & Slides

09/11/2018

Có gì mới? Google đang cập nhật giao diện của Activity Dashboard trong Google Docs (Trang tổng quan hoạt động trong phần chỉnh sửa Google Docs). Các tùy chọn và cài đặt có sẵn sẽ không thay đổi, nhưng Google hy vọng giao diện mới giúp bạn tìm dữ liệu dễ dàng hơn và cộng tác hiệu quả hơn.

 

Xem giao diện mới của Activity Dashboard – Trang tổng quan hoạt động

 

Activity dashboard trong Google Docs

“View time” trong giao diện mới của Activity Dashboard giúp bạn xem thời gian mà người khác đọc tài liệu

 

Activity Dashboard trong Google Docs

“Viewer Trend” trong giao diện mới của Activity Dashboard giúp bạn biết được xu hướng hoạt động của những người xem tài liệu

 

Activity dashboard - Bảng thông tin tổng quan

So sánh giữa giao diện cũ và mới của trang tổng quan hoạt động

 

Cập nhật: Gimasys

 

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng