bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Gmail routing: Các cài đặt định tuyến cũ sẽ được tự động chuyển đổi

Có gì mới? Vào tháng 1/2017, Google đã thông báo một số thay đổi đổi với Gmail rougting – cài đặt định tuyến trong  Admin Console. Vì một số lý do kỹ thuật, những thay đổi này đã bị trì hoãn chậm lại so với dự định ban đầu và hiện đã được tung ra vào tháng 6/2018.

Chuyển đổi cài đặt định tuyến của Gmail ngay bây giờ

Khi bạn đã thay đổi cài đặt, các phần còn lại từ bản cũ như: Setting routing, Receiving routing, Catch-all address Domain-level routing setting sẽ chỉ  ở trạng thái đọc (read-only). Các cài đặt này vẫn hoạt động nhưng để thực hiện thay đổi bạn cần nhấp vào nút CONVERT ở bên cạnh quy tắc hiện tại.

Khi bạn nhấp chuột vào CONVERT, hệ thống sẽ chuyển đổi cài đặt tạo thành những trường mới một cách tự động. Phần cài đặt đã được chuyển đổi sẽ được cài đặt vào phần định tuyến thống nhất, nơi tất cả các quy tắc của bạn sẽ được quản lý từ một nơi. Cài đặt cũ sẽ không còn hiển thị trong giao diện của người dùng, do đó bạn sẽ không cần phải xóa bỏ các quy tắc cũ.

Tất cả các cài đặt đều được tự động di chuyển bắt đầu từ ngày 11 tháng 7

Nếu bạn không chuyển đổi cài đặt của mình bằng nút CONVERT, tất cả cài đặt của bạn sẽ được di chuyển sang phần định tuyến hợp nhất (unified routing section) từ ngày 11 tháng 7 và quá trình này sẽ diễn ra trong vài tuần.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099