bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Gợi ý Subject bởi Smart Compose trên Gmail

Có gì thay đổi?

Smart Compose có thể đưa ra các gợi ý tiêu đề thư (Subject) cho email của bạn.

Gợi ý Subject bởi Smart Compose trên Gmail

Ai là người chịu ảnh hưởng?

Người dùng cuối.

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Kể từ khi chúng tôi công bố Gmail Smart Compose trên G Suite năm ngoái, chúng tôi đã thấy cách mà các gợi ý Smart Compose có thể cắt giảm các nỗ lực để bạn viết email và trả lời. Với các gợi ý tiêu đề, Smart Compose giờ đây cũng có thể giúp bạn soạn thảo dòng tiêu đề của mình.

Làm thế nào để kích hoạt?

  • Quản trị viên: không có hành động can thiệp nào.
  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào để bắt đầu xem gợi ý tiêu đề từ Smart Compose. Khi bạn soạn nội dung email, sau đó đặt con trỏ vào dòng tiêu đề, bạn có thể thấy Smart Compose gợi ý một tiêu đề cho email của bạn.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099