Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Gợi ý Subject bởi Smart Compose trên Gmail

10/05/2019

Có gì thay đổi?

Smart Compose có thể đưa ra các gợi ý tiêu đề thư (Subject) cho email của bạn.

 

Ai là người chịu ảnh hưởng?

Người dùng cuối.

 

Tại sao bạn nên sử dụng nó?

Kể từ khi chúng tôi công bố Gmail Smart Compose trên G Suite năm ngoái, chúng tôi đã thấy cách mà các gợi ý Smart Compose có thể cắt giảm các nỗ lực để bạn viết email và trả lời. Với các gợi ý tiêu đề, Smart Compose giờ đây cũng có thể giúp bạn soạn thảo dòng tiêu đề của mình.

Làm thế nào để kích hoạt?

  • Quản trị viên: không có hành động can thiệp nào.
  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào để bắt đầu xem gợi ý tiêu đề từ Smart Compose. Khi bạn soạn nội dung email, sau đó đặt con trỏ vào dòng tiêu đề, bạn có thể thấy Smart Compose gợi ý một tiêu đề cho email của bạn.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng