bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Calendar cải tiến tính năng tạo sự kiện trên nền web

Thông tin chung

Năm ngoái, Google đã công bố những cải tiến đối với quy trình tạo sự kiện trong Lịch Google trên web. Hiện Google đang thêm nhiều trường sự kiện có thể chỉnh sửa trực tiếp vào hộp thoại bật lên, bao gồm:

  • Quyền của khách: Cấp cho khách quyền xem danh sách khách, mời người khác hoặc chỉnh sửa sự kiện.
  • Tệp đính kèm: Thêm tệp đính kèm trực tiếp cùng với mô tả của sự kiện.
  • Xem trước lịch: Chọn màu sự kiện, tùy chỉnh thông báo, đặt rảnh / bận và thay đổi chế độ hiển thị của sự kiện.

Nâng cấp tính năng tạo lịch của Google Calendar trên nền tảng web

Google cũng đang cải thiện tính năng “Tìm thời gian” trong chế độ xem này,  lịch của khách tiềm năng để giúp bạn nhanh chóng chọn thời gian phù hợp nhất cho mọi người.

Nâng cấp tính năng tạo lịch của Google Calendar trên nền tảng web 2

Với những thay đổi này, giờ đây bạn có thể thêm tất cả thông tin cần thiết vào sự kiện Lịch của mình từ một cửa sổ mà không cần phải nhấp vào “Tùy chọn khác” —giúp bạn tiết kiệm nhiều thời gian hơn khi lên lịch sự kiện.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Không cần làm gì. Luồng tạo mới này sẽ tự động xuất hiện trong Lịch trên web. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo sự kiện trong Lịch.

Triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Phát hành đầy đủ (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2020
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 2020

Khả dụng

  • Khả dụng cho mọi người

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099