bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat hiển thị trạng thái người dùng trên Calendar

Ngoài việc biết khi ai đó không có mặt tại văn phòng, giờ đây bạn có thể xem các trạng thái khác trên Google Calendar, Google như “Đang họp” hoặc “Đang tập trung” trong Google Chat.

Trạng thái Calendar bổ sung trên web.
Trạng thái Calendar bổ sung trên web.

Trạng thái Calendar bổ sung trên thiết bị di động
Trạng thái Calendar bổ sung trên thiết bị di động

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao bạn nên sử dụng 

Google  hy vọng rằng cách hiển thị các trạng thái bổ sung này sẽ giúp đồng nghiệp của bạn dễ dàng xác định thời điểm thích hợp để nhắn tin cho bạn.

Thông tin thêm

Ngoài ra, quyền quản trị của Quản trị viên đối với trạng thái trong Google Calendar sẽ được cập nhật để bao gồm các tùy chọn điều chỉnh  để hiển thị các trạng thái “Đang họp” hoặc “Đang tập trung”.

Xem bên dưới để biết thêm thông tin về tính khả dụng.
Xem bên dưới để biết thêm thông tin về tính khả dụng.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở domain hoặc cấp OU.
  • Người dùng cuối: Nếu được quản trị viên của bạn bật, trạng thái Calendar của bạn sẽ hiển thị trên các sản phẩm của Google Workspace

Thời gian triển khai

Khả dụng cho người dùng cuối

Android & iOS:

  • Miền phát hành nhanh và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2022

Web:

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2022
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 năm 2022

Cài đặt của Quản trị viên.

  • Tính năng này đang có sẵn.

Khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business
  • Không khả dụng cho người dùng cá nhân của Google Workspace hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099