bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Docs cho phép cộng tác trên lời mời của Google Calendar

Có gì thay đổi

Theo những cải tiến gần đây nhất của Google trong canvas thông minh với các khối dựng tùy chỉnh và tiêu đề có thể thu gọn trong Google Docs, Google đang thêm một khối dựng cho phép bạn cộng tác với những người khác để soạn thảo lời mời trên lịch.

Điều này có thể hữu ích khi một số bên liên quan có thông tin đầu vào về ngày, giờ, người tham dự, mô tả sự kiện, v.v. Tương tự như mẫu email nháp, sau khi lời mời hoàn tất, chỉ cần nhấp vào biểu tượng Lịch để đưa thông tin chi tiết vào Lịch Google khi bạn đã sẵn sàng gửi.

Google Docs cho phép cộng tác trên lời mời của Google Calendar
 Google Docs cho phép cộng tác trên lời mời của Google Calendar

Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Bạn phải có quyền chỉnh sửa đối với Google Tài liệu để sử dụng tính năng này. Chỉ cần mở một tài liệu, nhập “@” và “Dự thảo sự kiện lịch” > nhấn enter. Bạn cũng có thể đi tới Chèn > Khối dựng > Bản nháp sự kiện lịch. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về drafting calendar events from Google Docs

Thời gian triển khai

  • Miền Phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 năm 2023
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tính khả dụng

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus và Tổ chức phi lợi nhuận
  • Không khả dụng với Google Workspace Essentials Starter, Business Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline Starter và Frontline Standard
  • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099