Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Google Docs, Sheets, Slides: Tính năng truy cập dễ dàng hơn

15/03/2019

Có gì mới? Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng khám phá các tính năng truy cập (Accessibility setting) như: Hỗ trợ màn hình người dùng, hỗ trợ chữ nổi (Braille), hỗ trợ phóng to màn hình trong Docs, Sheets, Slides.  

Mặc dù các tính năng truy cập này trước đây cũng đã có rồi, nhưng người dùng thường phải thực hiện thêm một số thao tác để truy cập vào phần menu này. Bởi vậy mà thay đổi này của Google giúp bạn nhanh chóng hoàn thành công việc của mình bằng cách đưa phần cài đặt vào mục Tools trong Menu.

Bạn có thể truy cập Accessibility Menu bằng cách vào Tools > Accessibility settings.

 

Google docs, sheets, slides

 

Nếu lựa chọn Turn on sceen reader support, một menu truy cập sẽ được hiển thị ở phần bên trên của giao diện Docs, Sheets, Slides.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng