bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Meet hỗ trợ cử chỉ giơ tay phát biểu thực tế

Có gì thay đổi 

Cho đến thời điểm hiện tại, việc giơ tay đặt câu hỏi trong Google Meet được thực hiện bằng cách nhấp vào biểu tượng giơ tay. Bắt đầu từ hôm nay, bạn cũng có thể giơ tay thực của mình và Meet sẽ nhận dạng bàn tay đó bằng tính năng phát hiện cử chỉ. Để đảm bảo cử chỉ được phát hiện, hãy đảm bảo máy ảnh của bạn được bật và bàn tay của bạn hiển thị trước máy ảnh, cách xa khuôn mặt và cơ thể của bạn. Là người đang phát biểu, tính năng phát hiện cử chỉ sẽ không được kích hoạt; khi bạn không còn là người đang nói, tính năng phát hiện cử chỉ sẽ tiếp tục.

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật bằng cách chọn Tùy chọn khác > Phản ứng > Cử chỉ giơ tay. 

Google Meet hỗ trợ cử chỉ giơ tay phát biểu thực tế 1

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai đầy đủ (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2023
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28 tháng 11 năm 2023

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, khách hàng Teaching and Learning Upgrade và người đăng ký Google Workspace Personal
Trở lại đầu trang
0974 417 099