bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Sheets thêm tùy chọn định dạng số và văn bản của biểu đồ mới

Thông tin chung

Google đang thêm các tính năng mới để giúp bạn tùy chỉnh văn bản và số biểu đồ trong Google Sheet. Cụ thể, bây giờ bạn có thể:

  • Nhấp trực tiếp vào hầu hết mọi thành phần văn bản trong biểu đồ và cập nhật cả nội dung và kiểu loại của nó, đặc biệt là các nhãn dữ liệu riêng lẻ và các mục chú giải.
  • Đặt tùy chọn định dạng số nâng cao trên cả nhãn dữ liệu và nhãn trục của bạn, bao gồm tùy chọn định dạng có điều kiện theo màu.
  • Sử dụng chỉnh sửa theo ngữ cảnh ở thanh bên cạnh, giúp định dạng nhãn dữ liệu riêng lẻ, mục chú giải và điểm dữ liệu đơn lẻ dễ dàng hơn.

Xem hình ảnh bên dưới

Tùy chỉnh nội dung văn bản và kiểu loại của các mục chú giải và các nhãn dữ liệu đơn lẻ
Tùy chỉnh nội dung văn bản và kiểu loại của các mục chú giải và các nhãn dữ liệu đơn lẻ

Định dạng số nâng cao của dữ liệu biểu đồ và nhãn của trục (bao gồm cả định dạng màu có điều kiện)

Định dạng số nâng cao của dữ liệu biểu đồ và nhãn của trục (bao gồm cả định dạng màu có điều kiện)

Định dạng nhanh các cột, thanh hoặc điểm dữ liệu đơn lẻ bằng cách sử dụng thanh công cụ ở bên theo ngữ cảnh

Định dạng nhanh các cột, thanh hoặc điểm dữ liệu đơn lẻ bằng cách sử dụng thanh công cụ ở bên theo ngữ cảnh

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. 

Triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7 tháng 7 năm 2020.
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22 tháng 7 năm 2020. 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099