bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace cải thiện audit logs trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Có gì thay đổi

Google đang cập nhật giao diện người dùng của audit logs trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để cho phép có thông tin chi tiết phong phú hơn và khả năng báo cáo dựa trên truy vấn. Điều này sẽ mang lại trải nghiệm phù hợp với công cụ điều tra bảo mật và tạo ra trải nghiệm báo cáo nhất quán hơn trên Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

Một số cải tiến bạn sẽ nhận thấy là:

 • Tùy chọn thuộc tính tìm kiếm nâng cao: Google đã giới thiệu trường tìm kiếm mới sẽ giúp quản trị viên nhanh chóng tìm và áp dụng các thuộc tính tìm kiếm. Đối với danh sách lớn hơn (hơn 15 mục), quản trị viên sẽ có thể ghim các thuộc tính thường được sử dụng.
 • Khả năng thực hiện tìm kiếm ở chế độ “bộ lọc” hoặc “trình tạo điều kiện”: 
  • Ở chế độ bộ lọc, quản trị viên có thể thêm các cặp thông số và giá trị đơn giản, chẳng hạn như xem các tệp được chia sẻ từ bên ngoài có dữ liệu nhạy cảm hoặc email bên ngoài có tệp đính kèm, để lọc kết quả tìm kiếm.
  • Trong chế độ trình tạo điều kiện, quản trị viên có thể xem các bộ lọc đã áp dụng trước đó kết hợp với điều kiện VÀ / HOẶC để tinh chỉnh thêm kết quả tìm kiếm.
 • Nguồn dữ liệu mới cho công cụ điều tra: Google đang mở rộng danh sách nguồn dữ liệu của mình lên 31 nguồn – xem tiếp để có danh sách đầy đủ các nguồn dữ liệu.

Google Workspace cải thiện audit logs trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên 1

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên

Tại sao lại quan trọng

Google hy vọng các cập nhật và sắp xếp hợp lý này giúp quản trị viên dễ dàng hơn trong việc xác định, phân loại và xử lý các vấn đề bảo mật trong tổ chức của họ mà không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Ngoài ra, bằng cách cung cấp cho quản trị viên những cách mới để đặt và lọc các thuộc tính tìm kiếm cụ thể cũng như thiết lập các quy tắc báo cáo và hoạt động, điều này sẽ giúp dễ dàng theo dõi những gì đang xảy ra trong tổ chức của họ.

Thông tin thêm

Quản trị viên sẽ không thể xuất dữ liệu audit logs sang dạng CSV nữa, chúng chỉ có thể được xuất sang Google Trang tính. Ngoài ra, bạn có thể nhận thấy việc đổi tên và hợp nhất các nguồn dữ liệu hiện có trước đây và các thay đổi nhỏ khác về giao diện người dùng. Để có danh sách đầy đủ những gì sẽ thay đổi, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Có gì thay đổi

 • Quản trị viên: Bạn có thể truy cập trang điều tra và kiểm tra mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi tới Reporting > Audit and investigation. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về trải nghiệm kiểm tra và điều tra được cập nhật, tạo quy tắc báo cáo và quy tắc hoạt động cũng như quyền truy cập của quản trị viên vào quy tắc báo cáo và quy tắc hoạt động.
 • Người dùng cuối:  Không bị ảnh hưởng

Thời gian triển khai

 • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2022

Tính khả dụng

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099