Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Hangouts Meet: 100,000 người trong doanh nghiệp có thể xem cuộc họp trực tuyến

08/10/2018

Có gì mới? Với những cuộc họp có tính chất quan trọng, doanh nghiệp có thể sẽ yêu cầu thông tin phải được truyền đạt tới nhiều người, ví dụ như những lần đào tạo toàn thể cán bộ, nhân viên. Giờ đây, những người dùng G Suite phiên bản Enterprise có thể live stream* cuộc họp của mình để đảm bảo những yêu cầu này.

*Live stream có thể hiểu là việc sử dụng webcam để truyền trực tiếp hình ảnh âm thanh đến với người dùng.

 

Những người tổ chức cuộc họp bằng G Suite enterprise có thể bật tính năng live stream cho buổi họp của họ trên Calendar và mời người khác tham gia.

 

G Suite Hangouts Meet

 

Với đường link stream URL, một doanh nghiệp có thể mời tới 100,00 người dùng* tham gia xem cuộc họp trực tuyến. (Những người này phải sử dụng chung một tên miền với người tổ chức cuộc họp). Họ có thể truy cập từ web hoặc thiết bị di động. Sắp tới đây, người dùng cũng sẽ có thể xem live stream trên các thiết bị Hangouts Meet phần cứng. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, những người được mời tham gia cuộc họp có thể bắt đầu live stream để những người khác cùng xem

 

Hangouts meet live stream

 

Tính năng live stream tại cuộc họp có thể được quản lý theo các tổ chức con (Organization Unit) từ Admin console.

Để làm được điều này, hãy truy cập vào Admin console > Apps > G Suite > Google Hangouts > Meet settings. Sau đó, hãy bật tính năng “Let people stream their meetings”. Tính năng này sẽ được mặc định ở chế độ “ON” (đã được bật sẵn).

 

Cập nhật: Gimasys.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng