bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Kế hoạch cập nhật và nguồn lực cho những thay đổi sắp tới về các tùy chỉnh của Groups

Những thay đổi

Dựa trên những ý kiến phản hồi vào thông báo lần trước, Changes to Google Groups settings starting May 6, 2019, Google đang tiến hành các thay đổi sau:

  • Cải thiện thêm tính năng Groups Settings API giúp Quản trị viên lập kế hoạch và quản lý sự thay đổi dễ hơn (xem chi tiết bên dưới).
  • “Post as the group” sẽ vẫn là một thiết lập riêng biệt – nó sẽ không bị gộp vào như Google đã thông báo trước kia.
  • “New member posts are moderated” sẽ vẫn là một phần cấu hình được giữ nguyên mà không bị bỏ đi như thông báo trước kia..
  • “Take topics” sẽ được gộp vào thiết lập content metadata.

Để giúp Quản trị viên chuẩn bị cho những thay đổi này, Google cũng chia sẻ ra một tài liệu Google Sheet mô tả các thiết lập mới sẽ có trong một Group. Thêm vào đó, Google cũng thay đổi ngày cập nhật những thiết lập mới này đối với các tài khoản Scheduled Release vào ngày 3 tháng 6, bốn tuần sau các tài khoản Rapid Release.

Truy cập Help Center để xem chi tiết các thay đổi.

Người chịu ảnh hưởng

Quản trị viên và Người dùng cuối

Lợi ích

Google hi vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho Quản trị viên hiểu rõ và chuẩn bị tốt hơn cho những thay đổi sắp tới.

Bổ sung chi tiết

Cải thiện Groups API

Vào ngày 25 tháng 3, 2019, Google sẽ cập nhật Groups Settings API. Những cập nhật này liên quan đến API của ứng dụng sẽ được thay đổi (đã được nêu trong thông báo trước) và sẽ dễ hơn để sử dụng API, bao gồm:

  • Tất cả thiết lập bị gộp sẽ đồng thời có kèm theo các API. Khi đó Quản trị viên sẽ cần kiểm tra lại các group hiện có qua API, và thay đổi những thiết lập mới nếu cần thiết.
  • Quản trị viên có thể truy vấn các thiết lập mới được gộp và xem lại nếu các thiết lập đó đã đáp ứng yêu cầu. Chú ý rằng các thiết lập này sẽ ở trạng thái read-only (chỉ đọc) cho đến khi chính thức được phát hành, khi đó Admin mới có thể sửa.
  • Thiết lập mới cho quyền tùy chỉnh. Nếu Quản trị viên có các quyền tùy chỉnh, các truy vấn API sẽ trả lại giá trị không chính xác. Những thay đổi sẽ được highlight nếu một group sử dụng quyền tùy chỉnh cho một trong các thiết lập bị gộp và cũng là để giúp Admin nhận biết được các group cần đánh giá lại thiết lập.
  • Thay đổi mới cho tính năng hòm thư cộng tác (collaborative inbox). Google sẽ triển khai thay đổi nhỏ cho các group ở dạng Hòm thư cộng tác. Nếu Quản trị viên mong muốn một group có chức năng hòm thư cộng tác (ví dụ gán chủ đề), hãy đảm bảo rằng các thiết lập là đúng. Admin có thể thực hiện bằng cách kích hoạt tính năng hòm thư cộng tác. Chú ý rằng các thiết lập này sẽ ở trạng thái read-only (chỉ đọc) cho đến khi chính thức được phát hành, khi đó Admin mới có thể sửa.
  • Thay đổi mới cho tính năng khám phá group. Google sẽ mở ra tính năng cho phép thiết lập group hiển thị lên đối với những người dùng nào. Thiết lập này sẽ thay thế group directory cũ. Chú ý rằng các thiết lập này sẽ ở trạng thái read-only (chỉ đọc) cho đến khi chính thức được phát hành, khi đó Admin mới có thể sửa.

Xem thêm Cloud blog để biết thêm chi tiết những thay đổi API và cách sử dụng.

“Post as the group” sẽ không bị gộp vào thiết lập kiểm duyệt nội dung

Ban đầu Google dự định sẽ gộp tính năng này nhưng đây là một tính năng rất hữu ích vì vậy sẽ được giữ nguyên như trước.

“New member posts are moderated” sẽ vẫn được hỗ trợ.

Thiết lập “New member posts are moderated” vẫn được duy trì trên API là MODERATE_NEW_MEMBERS, và vẫn được Google hỗ trợ sử dụng.

“Take topics” sẽ được gộp với nội dung metadata

Google trước đây đề xuất tính năng “Take topics” sẽ giữ nguyên một mình. Tuy nhiên, thiết lập này sẽ được gộp vào một phần trong nội dung metadata setting.

Xem các thay đổi một cách trực quan với mẫu Sheets mới

Google đã làm mới một tệp tin Google Sheet để chỉ cho Quản trị viên biết những thay đổi nào sẽ được thực hiện cho các group nếu sử dụng chính thiết lập hiện tại.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099