bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Mã hóa Client-side trong Gmail hiện có sẵn trong bản beta

Có gì thay đổi

Google đang mở rộng quyền truy cập của khách hàng vào mã hóa phía máy khách trong Gmail trên web. Khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard đủ điều kiện đăng ký dùng thử bản beta cho đến ngày 20 tháng 1 năm 2023.

Việc sử dụng mã hóa phía máy khách trong Gmail đảm bảo dữ liệu nhạy cảm trong nội dung email và các tệp đính kèm không thể đọc được đối với các máy chủ của Google. Khách hàng giữ quyền kiểm soát các khóa mã hóa và dịch vụ nhận dạng để truy cập các khóa đó.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Google Workspace đã sử dụng các tiêu chuẩn mã hóa mới nhất để mã hóa tất cả dữ liệu lưu trữ và truyền giữa các cơ sở của Google. Mã hóa phía máy khách giúp tăng cường tính bảo mật cho dữ liệu của bạn đồng thời giúp giải quyết nhiều nhu cầu tuân thủ và chủ quyền dữ liệu.

Mã hóa phía máy khách đã có sẵn cho Google Drive, Google Doc, Sheet và Slide, Google Meet và Calendar (thử nghiệm).

Bắt đầu

  • Quản trị viên
    • Khách hàng Workspace đủ điều kiện có thể đăng ký dùng thử sau khi hoàn thành một số bước chuẩn bị cho tài khoản của bạn.
    • Tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, OU và Nhóm (Bảng điều khiển dành cho quản trị viên > Bảo mật > Kiểm soát truy cập và dữ liệu > Mã hóa phía máy khách).Tìm hiểu tại trang hỗ trợ về client side encryption.
  • Người dùng cuối: Để thêm mã hóa phía máy khách vào bất kỳ thư nào, hãy nhấp vào biểu tượng khóa và chọn mã hóa bổ sung, đồng thời soạn thư của bạn và thêm tệp đính kèm như bình thường.Tìm hiểu tại trang hỗ trợ using Client-side encryption for Gmail.

Mã hóa Client-side trong Gmail hiện có sẵn trong bản beta 1

Thời gian triển khai

Google sẽ chấp nhận các ứng dụng beta và đưa khách hàng vào danh sách cho phép trong vài tuần tới.

Tính khả dụng

  • Dành cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Education Standard
  • Không áp dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business
  • Không khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099