bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Network Intelligence Center là gì? Tìm hiểu các modul của mạng thông tin này

Network Intelligence Center là gì?
Network Intelligence Center là gì?

Bạn cần khả năng hiển thị nền tảng đám mây của mình để theo dõi và khắc phục sự cố. Network Intelligence Center cung cấp một bảng điều khiển duy nhất cho khả năng quan sát, giám sát và khắc phục sự cố của mạng Google Cloud. Hiện tại Network Intelligence Center có bốn mô-đun: 

  • Network Topology: Giúp bạn hình dung cấu trúc liên kết mạng bao gồm kết nối VPC với on-premises, internet và các chỉ số liên quan của chúng. 
  • Connectivity Tests: Cung cấp cả kiểm tra kết nối static and dynamic network đối với cấu hình và khả năng truy cập data-plane, để xác minh rằng các gói thực sự đang đi qua.
  • Performance Dashboard: Hiển thị độ trễ và mất gói giữa các vùng và khu vực mà bạn đang sử dụng. 
  • Firewall Insights: Hiển thị mức sử dụng cho các quy tắc tường lửa VPC của bạn và cho phép bạn tối ưu hóa cấu hình của chúng
Các modul của Network Intelligence Center
Các modul của Network Intelligence Center

Network Topology

Network Topology thu thập dữ liệu cấu hình và đo từ xa theo thời gian thực từ cơ sở hạ tầng của Google và sử dụng nó để giúp bạn hình dung các tài nguyên của mình. Nó nắm bắt các yếu tố như thông tin cấu hình, số liệu và nhật ký để suy ra mối quan hệ giữa các tài nguyên trong một project hoặc trên nhiều project. Sau khi thu thập từng phần tử, Network Topology kết hợp chúng để tạo ra một biểu đồ đại diện cho việc triển khai của bạn. Điều này cho phép bạn nhanh chóng xem topology và phân tích hiệu suất của việc triển khai mà không cần định cấu hình bất kỳ tác nhân nào, phân loại qua nhiều logs hoặc sử dụng các third-party tools

Connectivity Tests

The Connectivity Tests diagnostics tool cho phép bạn kiểm tra kết nối giữa các điểm cuối trong mạng của mình. Nó phân tích cấu hình của bạn và trong một số trường hợp thực hiện xác minh thời gian chạy.

Để phân tích cấu hình mạng, Kiểm tra kết nối mô phỏng đường chuyển tiếp đến và đi dự kiến ​​của một gói đến và đi từ Virtual Private Cloud (VPC) network, Cloud VPN tunnels, or VLAN attachments. 

Đối với một số tình huống kết nối, The Connectivity Tests cũng thực hiện xác minh thời gian chạy trong đó nó gửi các gói qua data-plane để xác thực kết nối và cung cấp chẩn đoán cơ bản về độ trễ và mất gói. 

Performance Dashboard

Performance Dashboard cung cấp cho bạn khả năng hiển thị về hiệu suất mạng của toàn bộ mạng Google Cloud, cũng như hiệu suất của các tài nguyên trong project của bạn. Nó thu thập và hiển thị các số liệu về độ trễ và mất gói. Với performance-monitoring, bạn có thể phân biệt giữa sự cố trong ứng dụng của mình và sự cố  underlying Google Cloud network. Bạn cũng có thể gỡ lỗi historical network performance problems.

Firewall Insights

Tường lửa cho phép bạn hiểu rõ hơn và tối ưu hóa một cách an toàn các cấu hình tường lửa của mình. Nó cung cấp các báo cáo chứa thông tin về việc sử dụng tường lửa và tác động của các quy tắc tường lửa khác nhau trên mạng VPC của bạn.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099