Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Quản lý nhóm tốt hơn trong Admin Console của G Suite

08/01/2019

Có gì mới? Google đang giúp các admin G Suite dễ dàng quản lý các đội nhóm trong doanh nghiệp mình. Khi bạn mở một nhóm trong Admin console, bạn sẽ nhìn thấy những thẻ thông tin xuất hiện và hiển thị những thông tin chính. Khi bạn click vào bất kì phần nào trên thẻ này, bạn sẽ nhìn thấy thông tin chi tiết hơn và có nhiều lựa chọn hơn để quản lý nhóm. Thẻ và các lựa chọn bao gồm:

 

Phần cài đặt mới giúp admin truy cập vào phần cài đặt nhóm dễ dàng hơn.

Trước đây, cài đặt của nhóm phải được quản lý thông qua một luồng công việc riêng biệt tại groups.google.com. Google đã mang 10 cài đặt thường được sử dụng nhất trực tiếp về admin console – vì thấy bạn có thể thực hiện những cài đặt chính mà không cần phải truy cập riêng vào một tab khác. Điều này cho phép bạn nhanh chóng quản lý được:

 • Cài đặt truy cập, bao gồm: ai có thể xem các thành viên, đăng bài, liên hệ với người sở hữu nhóm và nhiều việc khác.
 • Cài đặt các thành viên, bao gồm: ai có thể thêm, mời và đồng ý sự tham gia của các thành viên.
 • Ai có thể tham gia một nhóm, bao gồm cả việc có cho phép người ngoài doanh nghiệp tham gia hay không.

 

Nếu bạn cần thay đổi một cài đặt khác không có ở trong đây, bạn vẫn có thể sử dụng cùng giao diện cài đặt groups.google.com mà bạn vẫn đang dùng.

 

google groups G Suite

 

Quản lý các cài đặt chính trong Admin console

.

Thẻ thành viên mới giúp cải thiện việc quản lý thành viên trong nhóm

Thẻ thành viên cung cấp đầy đủ cách thức để quản lý các thành viên trong nhóm, bao gồm cả những cách tốt hơn để tìm, thêm và quản lý thành viên nhóm một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bạn có thể:

 • Tải một danh sách các thành viên thông qua tệp CSV
 • Nhanh chóng thêm từng thành viên mới
 • Xóa một hoặc nhiều thành viên
 • Lọc danh sách thành viên theo vai trò của họ
 • Tìm kiếm theo tên hoặc email
 • Thay đổi vai trò của từng thành viên
 • Thay đổi vai trò của nhiều (nhóm) thành viên
 • Trích xuất thông tin thành viên ra tệp CSV

 

G Suite google groups

 

Một trong những tính năng quản lý mới là thay đổi vai trò của một nhóm thành viên

 

Bạn có thể truy cập vào Help Center để có thêm thông tin chi tiết về cách quản lý các nhóm trong Admin Console.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng