bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Trò chuyện với những người bên ngoài miền của bạn với Google Chat

Những gì thay đổi

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 5, bạn sẽ có thể bắt đầu các cuộc hội thoại trong Google Chat (Trước đây được gọi là “Hangouts Chat”) với những người bên ngoài miền của bạn. Bạn có thể làm điều này bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp hoặc thêm họ vào phòng.

Bắt đầu từ hôm nay, các cuộc hội thoại với người dùng bên ngoài trong Hangouts cổ điển cũng sẽ xuất hiện trong Chat khi các tin nhắn mới được gửi.

Ai sẽ chịu ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao bạn nên sử dụng

Để sử dụng Google Chat, những người bên ngoài miền của bạn cần phải có Tài khoản Google. Những người dùng này sẽ có ký hiệu “External”của người dùng trong Chat, vì vậy bạn sẽ chắc chắn rằng bạn đang chia sẻ thông tin với đúng người.

Trò chuyện với những người bên ngoài miền của bạn với Google Chat 1

Ngoài ra, bạn sẽ cần chỉ định một căn phòng là “External” khi bạn tạo nó,  và bạn sẽ không thể thay đổi cài đặt này sau khi phòng được tạo. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể thêm người dùng bên ngoài vào bất kỳ phòng nào được tạo trước khi ra mắt, vì những người đó sẽ vẫn là “internal”.

Lưu ý: Trong khi bạn có thể thêm người dùng bên ngoài vào một phòng trong Chat, bạn không thể bao gồm người dùng bên ngoài trong một cuộc trò chuyện nhóm.

Làm thế nào để bắt đầu

Quản trị viên: Tính năng này sẽ tôn trọng cài đặt “Chat externally” hiện tại của bạn, Sẽ áp dụng cho cả Hangouts cổ điển và Google Chat trong tương lai. Nó có thể được kiểm soát ở cấp độ tổ chức (OU) hoặc cấp tên miền.Truy cập vào Help Center để biết thêm thông tin làm thế nào bật hoặc tắt “Chat externally” trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên (Admin Console)

Bạn cũng có thể kiểm soát xem người dùng có thể tạo và tham gia các “External Rooms” được cài đặt trong Admin console.

Người dùng cuối: Không có cài đặt người dùng cuối cho tính năng này. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách cách sử dụng Chat với người dùng bên ngoài

Tốc độ triển khai

Các cuộc hội thoại Hangouts cổ điển hiện có xuất hiện trong Chat

  • Các miền phát hành nhanh chóng và theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18 tháng 5 năm 2020

Khả năng bắt đầu cuộc trò chuyện mới với người dùng bên ngoài

  • Miền phát hành nhanh và được lên lịch: Ra mắt dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26 tháng 5 năm 2020. Bạn sẽ biết tính năng này đã được bật cho miền của bạn khi người dùng của bạn bắt đầu thấy các tùy chọn để tạo phòng bên ngoài và thêm Người sử dụng bên ngoài.

Hiệu lực

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099