bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Workspace cho phép từ chối quyền truy cập với tính năng Context-Aware Access

Có gì thay đổi 

Quản trị viên sử dụng Context-Aware Access hiện có thể cung cấp thêm thông tin cho người dùng cuối khi quyền truy cập của họ bị chặn bằng cách sử dụng tính năng khắc phục người dùng. Tính năng này sẽ giúp người dùng cuối nhanh chóng hiểu những bước họ cần thực hiện để truy cập lại Google Workspace.

Ai bị ảnh hưởng  

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Context-Aware Access cho phép quản trị viên chỉ định các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết cho các ứng dụng dựa trên các thuộc tính như danh tính người dùng, vị trí, trạng thái bảo mật của thiết bị, địa chỉ IP, v.v. Khi người dùng hoặc thiết bị không đáp ứng yêu cầu, họ sẽ không thể truy cập các ứng dụng tương ứng.

Hiện tại, hành động duy nhất đối với người dùng cuối là liên hệ với quản trị viên của họ để được hỗ trợ thêm, điều này gây ra sự chậm trễ, gián đoạn và các cuộc gọi hỗ trợ không cần thiết. Việc khắc phục người dùng cuối sẽ cho phép quản trị viên cung cấp cho người dùng của họ thông tin chi tiết về lý do tại sao quyền truy cập của họ bị từ chối và những bước cần thực hiện để khôi phục quyền truy cập.

Hơn nữa, sau khi quản trị viên bật khắc phục, họ sẽ thấy thông báo trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho biết liệu đã bật khắc phục hay chưa. Mỗi hành động khắc phục tương ứng với một thuộc tính khiến quyền truy cập bị từ chối. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết danh sách các hành động khắc phục có thể được hiển thị cho người dùng cuối.

Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Quản trị viên có thể áp dụng thông báo khắc phục mới trong phần Truy cập nhận biết ngữ cảnh của giao diện người dùng quản trị bằng cách điều hướng đến Bảo mật> Truy cập nhận biết ngữ cảnh> Tin nhắn người dùng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cho phép người dùng bỏ chặn ứng dụng bằng thông báo khắc phục trong Quyền truy cập nhận thức theo ngữ cảnh.

    Google Workspace cho phép từ chối quyền truy cập với tính năng Context-Aware Access 1
  • Người dùng cuối: Người dùng cuối sẽ thấy thông báo sau nếu họ cố gắng truy cập ứng dụng Google Workspace khi quyền truy cập không được phép.

Google Workspace cho phép từ chối quyền truy cập với tính năng Context-Aware Access 2Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2022

Tỉnh khả dụng

  • Khả dụng cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Cloud Identity Premium
  • Không áp dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Fundamentals, Frontline và Nonprofits cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business

Nguồn: gcloudvn.com

Trở lại đầu trang
0974 417 099