bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Xem các tệp Office khi được nhúng trong Google Docs

Có gì thay đổi 

Giờ đây, bạn có thể xem các tệp Microsoft Office được nhúng trong tài liệu của mình khi bạn đang làm việc với các tệp Offices trong Google Docs, Sheets và Slides .. Tính năng này cho phép bạn:

  • Xem các tệp ở chế độ xem trước,
  • Sao chép trực tiếp tệp được nhúng vào Drive hoặc tải xuống.

Xem các tệp Office khi được nhúng trong Google Docs

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Để đáp ứng những nhu cầu từ phía người dùng rằng điều quan trọng là có thể truy cập vào các tệp được nhúng trong các tệp Microsoft Office của bạn. Tính năng này cho phép bạn truy cập các tệp Office được nhúng trong các tệp Office hiện có của mình từ Docs, Sheets, và Slide bày để có trải nghiệm làm việc liền mạch.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Không có quyền kiểm soát của người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách làm việc với tệp Office bằng cách sử dụng chỉnh sửa Office.

Thời gian phát hành

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31 tháng 8 năm 2021
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm 2021 

Tính khả dụng

Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business. Cũng có sẵn cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099