bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Xem Speaker Notes khi trình bày Google Slides trong Google Meet

Có gì thay đổi 

Đầu năm nay, Google đã thêm một tính năng mới cho phép nhiều người cùng trình bày người dùng trình bày trên Google Slides  trong Meet. Bắt đầu từ hôm nay, những người đồng thuyết trình giờ đây cũng có thể xem ghi chú của diễn giả.

Ai bị ảnh hưởng

Người dùng cuối 

Tại sao lại quan trọng 

Giờ đây, người chính và người đồng trình bày có thể đọc từ cùng một ghi chú của diễn giả trong khi tương tác với khán giả trong buổi thuyết trình. Điều này cho phép mọi người trình bày một cách tự tin hơn và giảm việc chuyển đổi ngữ cảnh giữa Meet và Slides.

Xem Speaker Notes khi trình bày Google Slides trong Google Meet 1

Thông tin thêm 

Tính năng này yêu cầu máy tính có trình duyệt Google Chrome hoặc Edge.

Bắt đầu 

 • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.
 • Người dùng cuối:
  • Là diễn giả chính: 
   • Để bắt đầu bài thuyết trình, hãy chọn  “Trình chiếu” trong  Meet > “bắt đầu  slideshow”. 
   • Để thêm người đồng trình bày, hãy chọn “Thêm đồng diễn giả” trong menu thả xuống của người dùng điều khiển mọi người.
   • Để xem ghi chú của diễn giả, hãy bấm vào nút ghi chú của diễn giả trong phần điều khiển ở góc dưới cùng của người dùng trình bày.
  • Là đồng diễn giả
   • người dùng sẽ được thông báo rằng người trình bày chính đã chỉ định người dùng làm người đồng trình bày.
   • người dùng sẽ có quyền kiểm soát người dùng trình bày Trang trình bày, cho phép người dùng điều hướng người dùng trình bày cho mọi người trong cuộc họp.
   • Để xem ghi chú của diễn giả, hãy bấm vào nút ghi chú của diễn giả trong phần điều khiển ở góc dưới cùng của người dùng trình bày.
    • Lưu ý: người đồng trình bày phải có quyền chỉnh sửa người dùng trình bày trên Trang trình bày để xem ghi chú của diễn giả

Thời gian triển khai 

 • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2023
 • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 5 tháng 9 năm 2023

Tính khả dụng

 • Khả dụng với các phiên bản: Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, the Teaching & Learning Upgrade, và Workspace Individual.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc cần hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, bạn có thể liên hệ Gimasys – Premier Partner của Google tại Việt Nam theo thông tin:

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099