bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat cho phép trả lời in-line trong spaces thông báo

Có gì thay đổi

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu khả năng cho người quản lý các Spaces định cấu hình Không gian để chia sẻ thông báo của tổ chức. Mặc dù các Spaces thông báo này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp được kiểm soát một chiều trong Google Chat, nhưng Google đang thêm một tính năng trả lời trực tuyến tùy chọn sẽ cho phép các thành viên của các Spaces phản hồi hoặc thảo luận về một thông báo.

Google Chat cho phép trả lời in-line trong spaces thông báo 1

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. 
  • Người dùng cuối: Đối với Notification Space mới được tạo, tính năng trả lời in-line là mặc định cho tất cả các thành viên. Trong các Notification Space hiện có, tính năng trả lời in-line  là tính năng mặc định chỉ dành cho người quản lý Không gian. Để bật hoặc tắt cài đặt này, người quản lý không gian có thể chuyển đến menu Không gian > Cài đặt không gian > Quyền > “Trả lời tin nhắn” > chọn “Tất cả thành viên” hoặc “Space Manager Only”.

Thời gian triển khai

Đối với trình duyệt trên Web: 

  • Miền Phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 năm 2023
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 8 năm 2023

Đối với trình duyệt trên Thiết bị di động (Android & iOS): 

  • Các miền Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 năm 2023

Tính khả dụng

  • Dành cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ Google Workspace 

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc cần hỗ trợ về mặt chuyên môn kỹ thuật, bạn có thể liên hệ Gimasys – Premier Partner của Google tại Việt Nam theo thông tin:

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099