bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Google Chat cho phép thêm tối đa 50.000 thành viên vào cùng một spaces

Có gì thay đổi

Để tiếp tục nỗ lực tăng cường giao tiếp và cộng tác cho các nhóm thuộc mọi quy mô trong Google Workspace, Google sẽ tăng số lượng người dùng mà bạn có thể thêm vào một Space trong Google Chat từ 8.000 lên 50.000.

Bản cập nhật này đặc biệt có tác động đối với các thông báo trên toàn công ty, Space hướng đến sự kiện, cộng đồng lớn trong công ty và các Space liên quan đến hỗ trợ.

Google hy vọng tính năng này không chỉ giúp tăng khả năng kết nối và cảm giác thân thuộc mà còn tạo ra các cộng đồng rộng lớn hơn và thịnh vượng hơn trong tổ chức của bạn.

Google Chat cho phép thêm tối đa 50.000 thành viên vào cùng một spaces 1Ngoài ra, Google đang giới thiệu khả năng dễ dàng tìm kiếm thành viên trong một Space. Nếu một thành viên có mặt, bạn có thể thay đổi vai trò của họ và nếu một thành viên không có mặt, bạn có thể thêm thành viên đó vào Không gian.

Google Chat cho phép thêm tối đa 50.000 thành viên vào cùng một spaces 2

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về giới hạn người tham gia Google Chat và tối ưu hóa Chat space cho tổ chức của bạn.
  • Người dùng cuối: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về space và cuộc trò chuyện nhóm cũng như quản lý cài đặt space của bạn.

Thời gian triển khai 

Qui mô lớn:

  • Thời gian phát hành: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18 tháng 7 năm 2023

Tìm kiếm thành viên — Web: 

  • Thời gian phát hành: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 năm 2023
  • Thời gian phát hành  theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 3 tháng 8 năm 2023

Tìm kiếm thành viên — Mobile: 

  • Android: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 năm 2023
  • iOS: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2023

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace

 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099