Slide thumbnail

Hướng dẫn mua mới tài khoản G suite

1. Hướng dẫn mua mới dịch vụ

 

– B1: Vào trang chủ của hệ thống order online https://order.gcloudvn.com/

 

– B2: Nhấn vào nút mua mới

 

– B3: chọn loại hình yêu cầu

 

– B4: Điền thông tin khách hang dựa vào form mẫu

 

  • Nếu là khách hàng cá nhân

 

 

  • Nếu là khách hàng doanh nghiệp

 

 

– B5: Xác nhận thông tin mua hàng với Gimasys và nhập thông tin sale hỗ trợ nếu có.

 

 

2. Hướng dẫn thực hiện yêu cầu chỉnh sửa

 

– Nếu trong quá trình nhân viên sale kiểm tra thông tin yêu cầu mua thêm tìm ra vấn đề và cần chỉnh sửa. Nhân viên sale sẽ gửi yêu cầu chỉnh sửa kèm theo link để chỉnh sửa.

 

– Quý khách hàng vui lòng kiểm tra mail và thực hiện yêu cầu chỉnh sửa, nội dung cần chỉnh sửa là những trường được tô đỏ như hình bên dưới.