Slide thumbnail

Hướng dẫn quy trình mua thêm tài khoản G – Suite

1. Hướng dẫn mua thêm dịch vụ

 

– B1: vào giao diện trang chủ hệ thống order online https://order.gcloudvn.com/ nhấn vào nút mua thêm

 

– B2: Nhập mã số hợp đồng cần mua thêm và nhấn nút “Gửi yêu cầu”

 

 

– B3: kiểm tra email và làm theo hướng dẫn

**Lưu ý: email nhận là email được đăng ký trước đó trong hợp đồng.

 

– B4: Nhập thông tin cần mua thêm vào form đơn hàng mua thêm va chọn gửi yêu cầu.

 

2. Hướng dẫn thực hiện yêu cầu chỉnh sửa

 

– Sau khi kiểm tra thông tin mua thêm, nhân viên sale sẽ gửi yêu cầu chỉnh sửa qua email cho khách hàng nếu cần chỉnh sửa (thông tin cần sửa sẽ được tô đỏ).

 

– Khách hàng kiểm tra mail và làm theo hướng dẫn.