Slide thumbnail

Bản tin

Bản tin Google Cloud T2/2020

20/02/2020

Tận dụng sức mạnh IBM Power Systems trên Google Cloud

Các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp đám mây để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hiện có và quy trình kinh doanh của họ giờ đây sẽ có nhiều lựa chọn…. Xem thêm

 

Làm thế nào để khách hàng sử dụng SAP hoàn thành được chuyển đổi bán lẻ với Google Cloud ?

Ngành công nghiệp bán lẻ đang ở giữa một sự thay đổi. Hãy cùng xem làm thế nào nhà bán lẻ sử dụng SAP trên Google Cloud có thể đối mặt với những thử thách…. Xem thêm

 

Xây dựng đường ống dữ liệu bảo mật hơn với Cloud Data Fusion

Cloud Data Fusion là một dịch vụ tích hợp dữ liệu đã được vận hành sẵn của chúng tôi giúp cho việc nhanh chóng xây dựng và quản lý các đường ống dữ liệu…. Xem thêm

 

 

Nguồn: Gimasys.

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng