Slide thumbnail

Bản tin

BẢN TIN GOOGLE CLOUD THÁNG 11/2019

14/11/2019

Công bố: Chính thức phát hành AutoML Translation, cùng với các cập nhật mới cho Translation API:

Dịch thuật là một chức năng quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp, cho dù đó là một tổ chức truyền thông cung cấp tin tức hay một công ty phần mềm để đảm bảo tài liệu của nó được hiểu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau…. Xem thêm

 

GCP giúp bạn kiểm soát các mối đe dọa như thế nào:

Vì sao Google liên tục nói về Bảo mật suốt thời gian qua như vậy? Với Cloud Security Command Center (Cloud SCC), Google mang đến một nền tảng linh hoạt… Xem thêm

 

From: Gimasys.

 

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng