bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bản tin Google G Suite Tháng 06/2019

Ba tính năng mới để định dạng và làm việc với dữ liệu trong Sheets

Google cung cấp thêm 3 tính năng mới để định dạng và làm việc với dữ liệu tròn Sheets gồm: cắt khoảng trắng, loại bỏ dữ liệu bị trùng,…Xem thêm

Nhiều quyền kiểm soát hơn đối với  Apps Script cùng Google Cloud Console

Chúng tôi đã thay đổi cách Apps Script quản lý các dự án Google Cloud Platform (GCP). Điều này sẽ giúp Quản trị viên CNTT quản lý các dự án này và đơn giản hóa cách các nhà phát triển cũng quản lý dự án…Xem thêm

Chế độ bí mật của Gmail được khởi chạy chính thức vào ngày 25 tháng 6 năm 2019

Vào đầu năm nay, chúng tôi đã thực hiện ra mắt chế độ bí mật của Gmail cho G Suite trong bản beta. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, tính năng này sẽ trở nên phổ biến và người dùng của bạn sẽ có tùy chọn gửi mail ở chế độ này (chế độ bí mật)… Xem thêm

Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099