bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Người dùng Google Workspace có thể báo cáo các tin nhắn không phù hợp trên Google Chat

Có gì thay đổi

Đối với một số khách hàng Google Workspace, quản trị viên có thể bật tính năng báo cáo nội dung cho người dùng Google Chat của họ. Sau khi người dùng đã gắn cờ một thư, quản trị viên có thể tìm thêm thông tin về sự cố trong Công cụ điều tra bảo mật và quyết định xem có cần thực hiện thêm hành động hay không. Tính năng này khả dụng cho Google Chat  trên web và thiết bị di động.

Quản trị viên có thể bật báo cáo nội dung cho tin nhắn 1:1, tin nhắn theo nhóm hoặc tin nhắn trong không gian và chọn những danh mục báo cáo có sẵn cho người dùng của họ, chẳng hạn như hành vi quấy rối hoặc thô lỗ, thông tin nhạy cảm, v.v. Quản trị viên cũng có thể tùy chỉnh ngôn ngữ trong hộp thoại báo cáo để hướng dẫn người dùng về các bước tiếp theo sau khi gửi báo cáo.

Khi bật báo cáo nội dung, bạn có thể chọn danh mục báo cáo nào sẽ hiển thị cho người dùng của mình và loại cuộc hội thoại nào có sẵn báo cáo nội dung.

Khi bật báo cáo nội dung, bạn có thể chọn danh mục báo cáo nào sẽ hiển thị cho người dùng của mình và loại cuộc hội thoại nào có sẵn báo cáo nội dung.
Khi bật báo cáo nội dung, bạn có thể chọn danh mục báo cáo nào sẽ hiển thị cho người dùng của mình và loại cuộc hội thoại nào có sẵn báo cáo nội dung.

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên và người dùng cuối 

Tại sao lại quan trọng

Cộng tác hiệu quả tại nơi làm việc hiện đại đòi hỏi người dùng phải có cảm giác an toàn về mặt tâm lý và các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu kinh doanh nhạy cảm. Báo cáo nội dung trong Google Chat cho phép người dùng có cơ hội báo cáo các tin nhắn không phù hợp để xem xét. Điều này có thể bao gồm mọi thứ từ nội dung gây khó chịu , phân biệt đối xử hoặc rõ ràng, dữ liệu nhạy cảm không nên chia sẻ (cá nhân hoặc độc quyền), v.v. Điều này rất quan trọng đối với khách hàng của Google, đặc biệt là những khách hàng của các tổ chức lớn hơn và trong các ngành được quản lý, để tránh lạm dụng tiềm ẩn và sử dụng Chat không phù hợp trong tổ chức của họ. 

Hơn nữa, quản trị viên có thể sử dụng Công cụ điều tra bảo mật để quyết định xem có cần tạo các quy tắc bảo vệ dữ liệu để chủ động ngăn các thư tương tự được chia sẻ trong tương lai hay không.

Trong Công cụ điều tra bảo mật, bạn có thể tìm kiếm các tin nhắn được báo cáo, xem thông tin hội thoại bổ sung và xem bản chép lại cuộc trò chuyện để biết thêm ngữ cảnh.

Cùng với các bản cập nhật gần đây như managing Google Chat spaces in the admin console, Google hy vọng tính năng này sẽ giúp quản trị viên quản lý Trò chuyện trong toàn tổ chức của họ.

Bắt đầu

Người dùng cuối: Quản trị viên của bạn phải bật tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về reporting messages in Google Chat

Thời gian triển khai

  • Các miền Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2023

Tính khả dụng

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099