bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bảo vệ người dùng bằng thử thách đăng nhập G Suite mới nhất: ID của nhân viên

Có gì mới: Google luôn tìm kiếm các cách mới để giữ an toàn cho tài khoản của người dùng và an toàn cho dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Là một phần của nỗ lực đó, người dùng hiện có thể được yêu cầu xác minh danh tính bằng cách cung cấp ID nhân viên của họ khi đăng nhập vào tài khoản G Suite. Điều này sẽ bảo vệ người dùng  khỏi những đe dọa bảo mật một cách tốt hơn vì ID nhân viên khó đoán và khó bị đánh cắp hơn nhiều loại thử thách danh tính.

Kích hoạt thử thách đăng nhập ID của nhân viên

Thử thách đăng nhập ID của nhân viên chỉ có thể được triển khai trong doanh nghiệp nếu truớc đó admin G Suite đã cung cấp thông tin ID đó cho người dùng. Bạn có thể làm điều này theo một trong ba cách:

  1. Tải ID nhân viên trực tiếp lên Admin console
  2. Sử dụng Google Cloud Directory Sync để kéo ID nhân viên từ Microsoft Active Directory hoặc máy chủ LDAP.
  3. Sử dụng G Suite Admin SDK Directory API để điền ID nhân viên vào trường thông tin “externalIds[].type” “organization”.

Khi bạn đã thêm ID nhân viên, bạn có thể bật thử thách đăng nhập từ Admin console> Security > Login challenges > Use employee ID to keep my users more secure (Bảo mật> Thử thách đăng nhập> Sử dụng ID nhân viên để giữ cho người dùng của tôi an toàn hơn). Lưu ý rằng thử thách đăng nhập ID của nhân viên là TẮT theo mặc định.

Hãy xem Help Center để biết thêm thông tin về cách thêm ID nhân viên làm thử thách đăng nhập.

Thông báo cho người dùng của bạn

Nếu bạn chọn kích hoạt thử thách đăng nhập này, bạn nên cho người dùng biết nơi họ có thể tìm thấy ID của mình và thông báo về khả năng họ sẽ bị yêu cầu thực hiện thử thách này. Nếu họ muốn xác minh danh tính theo cách khác, họ nên cập nhật số điện thoại và địa chỉ email khôi phục.

Xin lưu ý rằng thử thách đăng nhập này sẽ không được hiển thị cho bất kỳ người dùng nào đã bật xác minh hai bước.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099