bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bảo vệ tổ chức của bạn với tính năng mới – trung tâm cảnh báo (Alert Center)

Những gì thay đổi

Chúng tôi đang thực hiện một số cập nhật về trung tâm cảnh báo – Alert Center cho G Suite (Google Workspace). Các tính năng mới sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, cộng tác và thực hiện hành động dễ dàng hơn trên các vấn đề tiềm ẩn trong miền của bạn. Cụ thể bây giờ bạn có thể: 

 • Chỉ định cảnh báo cho các thành viên khác trong nhóm hoặc chính bạn  
 • Quản lý và theo dõi trạng thái quy trình làm việc. 
 • Ưu tiên phân loại cảnh báo và điều tra theo mức độ nghiêm trọng. 
 • Xem và cảnh báo liên quan đến một người dùng.  
 • Thêm thuộc tính tìm kiếm mới
 • Xem lịch sử thay đổi cảnh báo 
 • Tìm và quản lý cảnh báo dễ dàng hơn

Một số bản cập nhật trước đây có trong bản beta và hiện tại nó đã có sẵn để sử dụng. Đọc thêm về những thay đổi dưới đây.

Ai sẽ chịu ảnh hưởng

Chỉ duy nhất quản trị viên

Tại sao bạn lại sử dụng nó?  

Trung tâm cảnh báo đã cung cấp một nơi duy nhất để xem thông báo về các sự cố tiềm ẩn trong miền của bạn và thực hiện hành động để giải quyết các vấn đề.Chúng tôi hy vọng những cải tiến này sẽ giúp việc sử dụng trung tâm cảnh báo một cách dễ dàng, giúp tìm thấy các cảnh báo quan trọng và có thể hành động dễ dàng hơn, cải thiện sự hợp tác giữa quản trị viên và các nhóm liên quan.

Làm thế nào để bắt đầu. 

Chi tiết bổ sung 

 • Cài đặt trạng thái, chuyển nhượng và mức độ nghiêm trọng: Thêm thông tin quan trọng để giúp nhóm của bạn lấy quyền sở hữu, đánh giá, và cộng tác khi bạn làm việc thông qua điều tra bảo mật. 
 • Sử dụng tìm kiếm mạnh mẽ hơn: Tìm cảnh báo dễ dàng hơn bằng cách tìm kiếm các thông báo có chứa địa chỉ email cụ thể khi phát hiện một sự cố.  
 • Xem cảnh báo liên quan: Xem chi tiết cảnh báo sẽ hiển thị các cảnh báo khác liên quan đến một tác nhân hoặc người dùng, giúp khám phá các sự cố liên quan đến bảo mật . 
 • Xem lịch sử thay đổi cảnh báo: Xem lịch sử siêu dữ liệu hoặc cập nhật nội dung cho cảnh báo. Điều này bao gồm khi trạng thái, chuyển nhượng, hoặc mức độ nghiêm trọng đã được thay đổi. 
 • Tìm và quản lý cảnh báo dễ dàng hơn: Đánh dấu các URL cảnh báo cụ thể, cảnh báo xóa hàng loạt, và sắp xếp cảnh báo theo các yếu tố như thời gian cập nhật gần nhất.. 
Tìm kiếm, lọc, và sắp xếp để tìm các cảnh báo dễ dàng hơn
Tìm kiếm, lọc, và sắp xếp để tìm các cảnh báo dễ dàng hơn

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099