bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Bổ sung công cụ quản lý Spaces mới cho quản trị viên Google Workspace

Có gì thay đổi 

Gần đây, Google đã công bố một công cụ chuyên dụng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên để quản lý Spaces trong Google Chat. Để nâng cao hơn nữa chức năng của công cụ, Google cung cấp cho quản trị viên khả năng:

  • Xóa Spaces cá nhân
  • Xóa từng thành viên khỏi một Spaces
Xóa spaces cá nhân
Xóa spaces cá nhân
Xóa các thành viên riêng lẻ khỏi một space
 Xóa các thành viên riêng lẻ khỏi một space

Thông tin chi tiết tại đây: initial announcement

Bắt đầu

  • Quản trị viên
    • Theo mặc định, tính năng này khả dụng cho tất cả quản trị viên cấp cao. Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Chat > Quản lý không gian. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về managing spaces in the Admin console
    • Quản trị viên được ủy quyền cần có vai trò “Quản lý cuộc trò chuyện trong cuộc trò chuyện và không gian” để truy cập tính năng quản lý spaces — hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về administrator roles.
  • Người dùng cuối: Không yêu cầu hành động của người dùng cuối.

Thời gian triển khai

  • Các miền Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Triển khai mở rộng (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 năm 2023

Tính khả dụng

  • Dành cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ Google Workspace

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099