bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Breakout Rooms trong Google Meet mở rộng thêm cho các phiên bản Google Workspace

Tóm tắt nhanh

Tháng trước, Google đã giới thiệu breakout rooms trong Google Meet cho khách hàng G Suite Enterprise for Education. Hiện nay Google đang cung cấp tính năng breakout rooms cho khách hàng Google Workspace, Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus customers, cũng như khách hàng G Suite Business và Enterprise for Education.

Tính năng breakout rooms Google Workspace

Ngoài ra, Google sẽ giới thiệu các tính năng mới sau đây để cải thiện trải nghiệm của bạn trong các breakout rooms:

  • Yêu cầu trợ giúp: Người tham gia có thể yêu cầu trợ giúp khi họ ở trong breakout room và người kiểm duyệt có thể xem yêu cầu từ bảng điều hành và tham gia breakout room.
  • Hẹn giờ/đếm ngược: Người điều hành có thể thiết lập bộ hẹn giờ cho một phiên breakout. Những người tham gia sẽ thấy một biểu ngữ để theo dõi xem họ còn bao nhiêu thời gian trong breakout room. Họ cũng sẽ được thông báo khi còn 30 giây để họ có thể kết thúc cuộc thảo luận và khi hết thời gian, người tham gia sẽ được nhắc quay lại cuộc gọi chính.
  • Những người tham gia được hỗ trợ bổ sung: Người tham gia qua điện thoại quay số hiện có thể được chỉ định vào các breakout rooms. Bắt đầu sau hai tuần, những người dùng ẩn danh cũng sẽ có thể được thêm vào các breakout rooms.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát dành cho quản trị viên ở tính năng này..
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ có sẵn theo mặc định. Truy cập  Help Center để tìm hiểu thêm về cách sử dụng breakout rooms trong Meet.

Thời gian triển khai 

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, and Enterprise Plus, as well as G Suite Business and Enterprise for Education customers
  • Không có sẵn cho Workspace Business Starter, cũng như các khách hàng G Suite Basic, Google of Education, và Nonprofits

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099