bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Các công cụ bổ sung cho báo cáo nâng cao trong Google Sheets

Những gì thay đổi  

Chúng tôi đã thêm ba công cụ mới để giúp bạn tạo các báo cáo hấp dẫn hơn và dữ liệu hiển thị tốt hơn trong Google Sheets

  • Slicers
  • Scorecard Charts
  • Themes

Đầu năm nay chúng tôi đã công bố một số tính năng mới cho các đối tượng trong Sheets. Cùng với đó, các tính năng mới này tạo ra trải nghiệm báo cáo có tác động hơn trong Sheets . 

Using Slicers, Scorecard Charts, and Themes together to enhance reporting.
Using Slicers, Scorecard Charts, and Themes together to enhance reporting.

Ai sẽ chịu ảnh hưởng

Người dùng cuối 

Tại sao bạn lại sử dụng chúng 

Bạn có thể sử dụng các công cụ này để lọc, hiển thị dữ liệu chính, và tùy chỉnh giao diện bảng tính của mình, giúp việc tạo báo cáo trông hấp dẫn, thông tin dễ dàng hơn và nhanh hơn 

Làm thế nào để bắt đầu

  • Admins: Không có hành động nào
  • End users: Xem chi tiết bên dưới về cách sử dụng các tool mới trong Sheets.

Chi tiết bổ sung 

  • Slicers:

Slicers là một cách lọc mới cho các báo cáo hoặc bảng điều khiển theo điều kiện và theo các giá trị. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Slicers trong Trang tinh, hãy xem trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

  • Scorecard charts:

Scorecard charts là một cách mới để gọi ra các số liệu chính, chẳng hạn như KPIs, hoặc chỉ số chính, trong trang tính của bạn. Bạn có thể tùy chọn hiển thị chỉ số của mình so với số khác, ví dụ minh họa tăng hoặc giảm phần trăm theo thời gian. Xem trung tâm trợ giúp của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chèn Scorecard chart trong Trang tính

  • Themes:

Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng thay đổi giao diện của toàn bộ bảng tính – bao gồm các biểu đồ, và các ô – để đảm bảo giao diện nhất quán cho bảng tính của bạn. Để áp dụng một chủ đề có sẵn, chọn Format > Theme và chọn một tùy chọn, hoặc để tạo một chủ đề tùy chỉnh, chọn Customize ở trên cùng bên phải. 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099