bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Các phương thức kết nối mạng trong Google Cloud

Google Cloud là một nguồn tài nguyên đáng kinh ngạc, nhưng bạn không thể tận dụng tối đa nó nếu bạn không thể tương tác với nó một cách hiệu quả. Và bởi vì kết nối mạng không phải là một tình huống phù hợp cho tất cả, bạn cần các tùy chọn để kết nối on-premises network của mình hoặc một nhà cung cấp đám mây khác với mạng của Google.

Khi bạn cần kết nối với mạng của Google Cloud, bạn có các tùy chọn sau:

  • Kết nối trực tiếp với Google Cloud: Cloud Interconnect and Cloud VPN
  • Kết nối nhiều hệ thống on-premises thông qua Google Cloud: Network Connectivity Center
  • Kết nối với Google Workspace và Google APIs: Peering
  • Kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ CDN: CDN Interconnect   

Các phương thức kết nối mạng trong Google Cloud

Nếu bạn cần mã hóa lưu lượng truy cập vào Google Cloud, bạn cần giải pháp lưu lượng thấp hơn hoặc bạn đang thử nghiệm di chuyển khối lượng công việc của mình sang Google Cloud, bạn có thể chọn Cloud VPN. Nếu bạn cần kết nối cấp doanh nghiệp với Google Cloud có thông lượng cao hơn, bạn có thể chọn Dedicated Interconnect hoặc Partner Interconnect.

> Tham khảo:  Kết nối tới Google Cloud: Giải thích về các tùy chọn mạng của bạn.

Kết nối trực tiếp với Google Cloud

Cloud Interconnect

Cloud Interconnect cung cấp hai tùy chọn: bạn có thể tạo kết nối (Dedicated Interconnect) hoặc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ (Partner Interconnect) để kết nối với mạng Virtual Private Cloud (VPC). Nếu nhu cầu băng thông của bạn cao (10Gpbs đến 100Gbps) và bạn có thể truy cập mạng của Google trong một cơ sở định vị thì Dedicated Interconnect là một lựa chọn hiệu quả về chi phí. Nếu bạn không yêu cầu nhiều băng thông (50Mbps đến 50Gbps) hoặc không thể kết nối thực tế với mạng của Google trong cơ sở đặt địa điểm để tiếp cận các mạng VPC của mình, bạn có thể sử dụng Partner Interconnect để kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ kết nối trực tiếp với Google. 

Cloud VPN

Cloud VPN cho phép bạn kết nối an toàn mạng tại chỗ với mạng VPC của bạn thông qua IPsec VPN kết nối trong một khu vực. Lưu lượng di chuyển giữa hai mạng được mã hóa bởi một cổng VPN và sau đó được giải mã bởi cổng VPN khác. Hành động này bảo vệ dữ liệu của bạn khi dữ liệu được truyền qua internet. Bạn cũng có thể kết nối hai phiên bản Cloud VPN với nhau. HA VPN cung cấp SLA là 99,99% tính khả dụng của dịch vụ.

Kết nối với Google Cloud: Network Connectivity Center

Network Connectivity Center (trong bản xem trước) hỗ trợ kết nối các trang web doanh nghiệp khác nhau bên ngoài Google Cloud bằng cách sử dụng mạng của Google làm mạng diện rộng (WAN). On-premises networks có thể bao gồm các trung tâm dữ liệu tại chỗ và các văn phòng chi nhánh hoặc từ xa.

Network Connectivity Center là một hub-and-spoke mode để quản lý kết nối mạng trong Google Cloud. Tài nguyên trung tâm làm giảm sự phức tạp trong hoạt động thông qua một mô hình quản lý kết nối tập trung, đơn giản. Các on-premises networks của bạn kết nối với hub thông qua một trong các kiểu nói sau: HA VPN tunnels, VLAN attachments hoặc các phiên bản thiết bị định tuyến mà bạn hoặc một số đối tác triển khai trong Google Cloud.

Kết nối với Google Workspace và các API của Google: Peering

Nếu bạn chỉ cần quyền truy cập vào Google Workspace hoặc các API được hỗ trợ của Google, bạn có hai tùy chọn: 

  • Direct Peering để kết nối trực tiếp (ngang hàng) với Google Cloud at a Google edge location
  • Carrier Peering để ngang hàng với Google bằng cách kết nối thông qua ISP (nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ), nhà cung cấp dịch vụ này ngang hàng với Google.

Direct Peering tồn tại bên ngoài Google Cloud. Trừ khi bạn cần truy cập các ứng dụng Google Workspace, các phương pháp truy cập được đề xuất vào Google Cloud là Dedicated Interconnect, Partner Interconnect hoặc Cloud VPN.

Kết nối với nhà cung cấp CDN: CDN Interconnect  

CDN Interconnect (không được hiển thị trong hình ảnh) cho phép một số nhà cung cấp Mạng phân phối nội dung (CDN) bên thứ ba thiết lập các liên kết ngang hàng trực tiếp với mạng biên của Google tại các vị trí khác nhau, cho phép bạn điều hướng lưu lượng truy cập từ Mạng VPC với mạng của nhà cung cấp. Lưu lượng mạng của bạn đi ra từ Google Cloud thông qua một trong các liên kết này được hưởng lợi từ kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp CDN được hỗ trợ và được tính phí tự động với mức giá giảm. Tùy chọn này được khuyến nghị cho việc phát ra khối lượng lớn và cập nhật nội dung thường xuyên trong CDN.

Để có cái nhìn sâu hơn về dịch vụ, hãy xem tài liệu.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099