bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cải tiến các thông báo qua email cho các lời mời trên Google Calendar

Thông tin nhanh

Google đang làm mới bố cục của các email do Google Calendar gửi. Bằng cách làm cho các chi tiết sự kiện quan trọng dễ tiếp cận và hữu ích hơn, bản cập nhật này cho phép bạn nhanh chóng tìm và hành động trên thông tin quan trọng nhất của sự kiện.

Ngoài ra, khi bạn nhận được email thông báo về việc sửa đổi một sự kiện, chẳng hạn như thay đổi thời gian hoặc địa điểm, nó sẽ hiển thị cả thông tin cũ và cập nhật.

Cải tiến các thông báo qua email cho các lời mời trên Google Calendar 1Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Không có quyền kiểm soát quản trị viên cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 năm 2022
  • Miền phát hành theo lịch trình: Phát hành đầy đủ (1-3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2022

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business
  • Khả dụng cho người dùng có Tài khoản Google cá nhân

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099