bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Chặn các ứng dụng truy cập vào dữ liệu G Suite bằng kiểm soát truy cập ứng dụng

Điều gì đang thay đổi 

Năm ngoái, Google đã ra mắt tính năng kiểm soát truy cập ứng dụng để giúp tất cả khách hàng G Suite và Cloud Identity kiểm soát quyền truy cập vào dữ liệu G Suite qua OAuth 2.0 của các ứng dụng thuộc sở hữu miền và bên thứ ba. Giờ đây, Google đang cải thiện việc này bằng cách cho phép quản trị viên chặn các ứng dụng truy cập vào bất kỳ phạm vi OAuth 2.0 nào. Điều này giúp khách hàng dễ dàng nhanh chóng hạn chế các ứng dụng được coi là có rủi ro cao hoặc xâm phạm.

Nếu một ứng dụng bị chặn, ứng dụng đó sẽ không thể truy cập bất kỳ dữ liệu nào từ các dịch vụ của Google. Nó sẽ bị chặn cho dù ứng dụng trên iOS, Android hay web. Nếu người dùng cố gắng ủy quyền ứng dụng, họ sẽ thấy thông báo lỗi ủy quyền. Quản trị viên có thể tùy chỉnh thông báo lỗi này nếu họ chọn.

Ai sẽ chịu ảnh hưởng 

Quản trị viên

Tại sao bạn nên sử dụng 

G Suite có một hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, với hàng nghìn ứng dụng có sẵn qua G Suite Marketplace và trực tiếp cho khách hàng, đồng thời có một API framework phong phú cho phép khách hàng phát triển các ứng dụng tùy chỉnh. Tuy nhiên, không phải tất cả các ứng dụng đều tuân thủ chính sách bảo mật của mọi khách hàng doanh nghiệp, vì vậy khách hàng và đối tác của google coi trọng các biện pháp kiểm soát để quản lý các ứng dụng của bên thứ ba truy cập vào dữ liệu G Suite

Trước đây, quản trị viên có thể tin tưởng hoặc giới hạn quyền truy cập của các ứng dụng cụ thể. Giờ đây, google đang hợp lý hóa điều này để giúp bạn dễ dàng quản lý hàng nghìn ứng dụng tiềm năng và giúp bạn chặn ứng dụng nhanh hơn khi cần. Bằng cách thêm tùy chọn chặn ứng dụng, bạn có thể bảo vệ dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả khi ứng dụng xâm phạm hoặc có rủi ro cao.

Chặn các ứng dụng truy cập vào dữ liệu G Suite bằng kiểm soát truy cập ứng dụng 1

Giờ đây, bạn có thể chặn quyền truy cập của ứng dụng vào phạm vi OAuth 2.0 thông qua Admin console. 

Chặn các ứng dụng truy cập vào dữ liệu G Suite bằng kiểm soát truy cập ứng dụng 2

Các ứng dụng hiện có thể được tin cậy, giới hạn hoặc bị chặn

Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Di chuyển đến Admin console > Security > API controls > App access control để bắt đầu sử dụng tính năng. Truy cập Help Center để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát ứng dụng bên thứ ba và ứng dụng nội bộ nào truy cập dữ liệu G Suite.
  • Người dùng cuối: Không có cài đặt nào cho người dùng cuối ở tính năng này. 

Triển khai 

Khả dụng

  • Có sẵn cho các khách hàng G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise, G Suite for Education, G Suite Enterprise for Education, và G Suite for Nonprofits
  • Không dành cho khách hàng G Suite Essentials và G Suite Enterprise Essentials

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099