bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cho phép khám phá và chia sẻ Spaces trong Google Chat

Có gì thay đổi

Giờ đây, bạn có thể tạo space trong Google Chat mà bạn có thể chia sẻ với những người khác trong tổ chức của mình để tham gia qua link liên kết.

Cập nhật quyền truy cập của space cho mọi người trong tổ chức khi tạo space mới.
Cập nhật quyền truy cập của space cho mọi người trong tổ chức khi tạo space mới.
Sao chép nhanh một liên kết để chia sẻ với những người khác
Sao chép nhanh một liên kết để chia sẻ với những người khác
Dễ dàng tham gia một space mới với một liên kết được chia sẻ
Dễ dàng tham gia một space mới với một liên kết được chia sẻ

Ai bị ảnh hưởng

Người dùng cuối

Tại sao lại quan trọng

Với lần ra mắt này, Spaces không còn bị giới hạn chỉ với những người được thêm vào cuộc trò chuyện. Bản cập nhật này cho phép tạo các cuộc trò chuyện theo chủ đề có thể được chia sẻ rộng rãi hơn trong một tổ chức. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các space được định hướng xung quanh:

  • Chia sẻ kiến thức rộng rãi với những người khác, bao gồm thảo luận nhóm, hướng dẫn và cơ hội cố vấn.
  • Cập nhật về tổ chức và chính sách.
  • Các tình huống mà bạn cần nhanh chóng thu thập những người quan tâm hoặc những người có chuyên môn liên quan, chẳng hạn như để điều tra sự cố ngừng hoạt động.
  • Các chủ đề văn hóa và xã hội, như đọc sách, thể thao hoặc nấu ăn.

Google hy vọng tính năng này giúp chia sẻ thông tin rộng rãi hơn, xây dựng cộng đồng và thúc đẩy thảo luận trong tổ chức của bạn trở nên dễ dàng hơn. 

Thông tin thêm

Sửa đổi một space để có thể chia sẻ

Người dùng chỉ có thể bật tính năng chia sẻ của cho phép một space không gian có thể chia sẻ được trong một tổ chức khi khởi tạo. Tại thời điểm này, người dùng không thể bật tính năng khám phá cho các space hiện có và chia sẻ chúng qua liên kết.

Quyền truy cập vào một space có thể chia sẻ

Lưu ý rằng người dùng bên ngoài tổ chức của bạn sẽ không thể tham gia một space như vậy, ngay cả với liên kết được chia sẻ.

Bắt đầu

  • Quản trị viên: Hiện không có kiểm soát quản trị viên nào cho tính năng này.
  • Người dùng cuối: Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tạo space với các cấp truy cập khác nhau.

Thời gian triển khai

  • Miền phát hành nhanh và phát hành theo lịch trình: Phát hành mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2022.

Tính khả dụng

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như các khách hàng cũ của G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099