bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Cho phép sử dụng Google Calendar từ máy tính của bạn kể cả khi Offline

Tóm tắt nhanh 

Bây giờ bạn có thể kích hoạt chế độ hỗ trợ ngoại tuyến cho Google Calendar trên Google Chrome từ máy tính của mình. Khi được kích hoạt,  bạn có thể xem lịch và các sự kiện của mình từ bốn tuần trước hoặc bất kỳ lúc nào trong tương lai theo tuần, ngày hoặc tháng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang ngoại tuyến hoặc truy cập internet không đáng tin cậy. 

Bắt đầu 

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức (OU). Để tắt tính năng này cho tổ chức của bạn, trong Admin console điều hướng đến Workspace > Calendar > Settings for Calendar > Advanced Settings > Calendar web offline và bỏ chọn “Allow using Calendar on the web when offline”. 

Cho phép sử dụng Google Calendar từ máy tính của bạn kể cả khi Offline

Cho phép sử dụng Google Calendar từ máy tính của bạn kể cả khi Offline 2

Thời gian phát hành 

Kiểm soát dành cho quản trị viên 

Cài đặt dành cho người dùng cuối 

  • Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25 tháng 1,năm 2021. 
  • Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Tính khả dụng

  • Có sẵn cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099