skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Allows you to use Google Calendar from your computer even when offline

Quick summary 

Bây giờ bạn có thể kích hoạt chế độ hỗ trợ ngoại tuyến cho Google Calendar trên Google Chrome từ máy tính của mình. Khi được kích hoạt,  bạn có thể xem lịch và các sự kiện của mình từ bốn tuần trước hoặc bất kỳ lúc nào trong tương lai theo tuần, ngày hoặc tháng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn đang ngoại tuyến hoặc truy cập internet không đáng tin cậy. 

Getting started 

  • Quản trị viên: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt ở cấp miền hoặc đơn vị tổ chức (OU). Để tắt tính năng này cho tổ chức của bạn, trong Admin console điều hướng đến Workspace > Calendar > Settings for Calendar > Advanced Settings > Calendar web offline và bỏ chọn “Allow using Calendar on the web when offline”. 

Allows you to use Google Calendar from your computer even when offline

Cho phép sử dụng Google Calendar từ máy tính của bạn kể cả khi Offline 2

Release time 

Kiểm soát dành cho quản trị viên 

  • Rapid and Scheduled Release domains: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Cài đặt dành cho người dùng cuối 

  • Rapid release domain: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25 tháng 1,năm 2021. 
  • Scheduled release domains: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Availability

  • Available to Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, và Enterprise Plus, cũng như các khách hàng của G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, và Nonprofits.

Source: Gimasys

Back To Top
0974 417 099