bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Chú thích trực tiếp trong Hangouts Meet hiện có sẵn trên iOS

Tóm tắt

Hỗ trợ cho phụ đề trực tiếp trên Hangouts Meet đã được công bố cho web và Android vào đầu năm nay. Chúng tôi hiện đang mang hỗ trợ phụ đề tương tự cho ứng dụng iOS Meet.

Xin lưu ý, khi bạn bật phụ đề, chúng sẽ chỉ hiển thị trên thiết bị cụ thể đó. Những người tham gia khác trong cuộc họp muốn thấy chú thích, họ cũng sẽ phải bật nó cho thiết bị của mình.

Hiện tại, chú thích trực tiếp chỉ có sẵn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, chú thích sẽ không xuất hiện trong bản ghi cuộc họp. Kiểm tra Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng chú thích trong cuộc họp video.

Chú thích trực tiếp trong Hangouts Meet hiện có sẵn trên iOS 1

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099