bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Chuyển đổi sang Google Sites mới trước ngày 01/12/2022

Thông tin nhanh

Google đang kéo dài tiến trình đã thông báo trước đó để cung cấp cho khách hàng của Google Workspace thêm thời gian để di chuyển từ Google Sites cổ điển sang Google Sites mới. Dòng thời gian mới là:

 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 (trước đó là ngày 1 tháng 6 năm 2022): Bạn sẽ không thể chỉnh sửa bất kỳ Trang web cổ điển nào còn lại trong miền của mình nữa.
 • Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 (trước đó là ngày 1 tháng 7 năm 2022): Trang web cổ điển sẽ không thể xem được nữa trừ khi chúng được chuyển đổi sang Google Sites mới.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và quyền truy cập vào các chức năng mới của Sites, người dùng cuối và quản trị viên được khuyến khích sử dụng Trình quản lý Sites cổ điển để hoàn tất quá trình di chuyển và chuyển đổi từng Sites cổ điển sang Google Sites mới trước ngày 1 tháng 12 năm 2022.

Sau ngày 1 tháng 1 năm 2023, chúng tôi sẽ thay thế từng Trang web cổ điển còn lại bằng kho lưu trữ Takeout và sẽ cố gắng chuyển đổi từng Trang web cổ điển thành Trang web mới. Xem lại cài đặt miền của bạn trước ngày 1 tháng 1 năm 2023 để đảm bảo di chuyển thành công.

Bạn sẽ được thông báo sau khi tất cả các trang web trên miền của bạn đã được di chuyển. Quá trình này có thể mất nhiều tháng cho miền của bạn, tùy thuộc vào số lượng và độ phức tạp của các trang web của bạn. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể kiểm tra trạng thái trang web của mình trong Trình quản lý trang web cổ điển. Sau khi di chuyển, Sites cổ điển của bạn sẽ không còn nữa.

Bắt đầu

Quản trị viên và người dùng cuối của Google Workspace:

 • Sử dụng Hướng dẫn di chuyển Google Sites và Trình quản lý Sites cổ điển để giúp người dùng của bạn chuyển đổi. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi để tìm hiểu cách chuyển đổi một Trang web cổ điển sang một Trang web mới, bao gồm cả chức năng mới và cải tiến của Trang web.
 • Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, chúng tôi đề xuất các phương pháp hay nhất sau đây khi di chuyển các trang web của bạn:
  • Tạo kho lưu trữ Sites cổ điển của bạn bằng chức năng “Tải xuống” hàng loạt trong Trình quản lý Sites cổ điển để bạn có thể tham khảo chúng sau này, nếu cần.
  • Vì cài đặt chia sẻ hoạt động trong Sites mới khác với trong Sites cổ điển, hãy luôn kiểm tra cài đặt chia sẻ của bạn sau khi chuyển đổi:
  • Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn đang chia sẻ với khán giả mong muốn trước khi xuất bản.
  • Kiểm soát xem các cộng tác viên có thể chia sẻ trang web của bạn với những người dùng khác hoặc xuất bản trang web trong cài đặt chia sẻ hay không. Theo mặc định, tất cả các trang web được chuyển đổi hiện đã bị vô hiệu hóa cài đặt này.
  • Nếu tùy chọn chia sẻ Sites cổ điển trong miền của bạn khác với quyền chia sẻ trên Drive, hãy xác nhận rằng quyền truy cập được đặt chính xác cho bất kỳ người dùng nào bên ngoài miền của bạn.
 • Lưu ý rằng tiến trình cho quá trình chuyển đổi này khác nhau đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân – hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin. Không có thay đổi nào đối với dòng thời gian dành cho người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Tính khả dụng

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099