bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Đảm bảo Google Vault lưu trữ tất cả các email trong miền của bạn

Những gì bạn nên biết

Để đảm bảo rằng các bản sao của tất cả các tin nhắn đã gửi hoặc nhận được trong miền của bạn được lưu trữ trong hộp thư đến Gmail của người dùng, bạn nên thiết lập lưu trữ thư toàn diện trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Đây không phải là cài đặt mới, nhưng chúng tôi biết được rằng một số quản trị viên G Suite không nhận ra nó đã bị tắt theo mặc định.

Ai chịu ảnh hưởng

Chỉ quản trị viên

Tại sao sử bạn nên sử dụng

Vault của bạn có chính sách duy trì và lưu trữ các email này trong hộp thư Gmail, cũng như tìm kiếm và xuất mail trong Gmail, sẽ bao gồm các email này. Ví dụ về các email được gửi hoặc nhận trong miền của bạn bao gồm thư được gửi từ Lịch và Drive và các dịch vụ G Suite khác

Làm thế nào để bắt đầu

Chi tiết bổ sung

Một ví dụ về email được lưu trữ bởi lưu trữ thư toàn diện là email được viết trong Lịch. Chẳng hạn, đôi khi nó rất hữu ích để gửi email cho tất cả hoặc một tập hợp con của những người trong lời mời họp. Nếu bạn nhấp vào biểu tượng “Email Guests”, nó sẽ gửi email từ địa chỉ email của bạn. Bạn có tùy chọn gửi email cho tất cả khách, nhắm mục tiêu mọi người dựa trên trạng thái RSVP và/hoặc gửi một bản sao cho chính bạn. Không có tùy chọn CC, BCC hoặc tệp đính kèm, nhưng các chi tiết của sự kiện lịch sẽ được bao gồm trong email.

Nếu bạn bỏ chọn “Send copy to me” và tùy chọn lưu trữ thư toàn diện bị vô hiệu hóa trong miền của bạn, một bản sao của tin nhắn đã gửi sẽ không được lưu trong bất kỳ hộp thư Gmail nào. Nếu lưu trữ email toàn diện được kích hoạt trong phạm vi của mình, một bản sao của thông điệp gửi đi sẽ được lưu trữ trong hộp thư đã gửi.

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099