Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

Di chuyển và đồng bộ dữ liệu G Suite: Dừng sự hỗ trợ dành cho Windows XP và Server 2003

12/12/2018

Có gì mới? Vào 31/12/2018, Google sẽ dừng chương trình hỗ trợ dành cho Window XP và Server 2003 với các công cụ di chuyển và đồng bộ dữ liệu G Suite dựa trên Window dưới đây:

 

G Suite data migration tool

 

Nền tảng Window XP và Server 2003 đã không còn được Microsoft hỗ trợ. Nếu đã được cài đặt, các công cụ G Suite sẽ tiếp tục vận hành trên nền tảng này, nhưng sẽ không được chủ động kiểm tra và bảo trì, và sẽ không nhận được các cập nhật bảo mật. Nếu bạn vẫn đang sử dụng một trng những nền tảng không được hỗ trợ, Google khuyến khích bạn nên chuyển sang sử dụng một hệ điều hành Window mới.

 

Cập nhật: Gimasys

 

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng