skip to Main Content
Welcome to Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite data migration and sync: End of support for Windows XP and Server 2003

What’s new: Vào 31/12/2018, Google sẽ dừng chương trình hỗ trợ dành cho Window XP và Server 2003 với các công cụ di chuyển và đồng bộ dữ liệu G Suite dựa trên Window dưới đây:

 

G Suite data migration tool

 

Nền tảng Window XP và Server 2003 đã không còn được Microsoft hỗ trợ. Nếu đã được cài đặt, các công cụ G Suite sẽ tiếp tục vận hành trên nền tảng này, nhưng sẽ không được chủ động kiểm tra và bảo trì, và sẽ không nhận được các cập nhật bảo mật. Nếu bạn vẫn đang sử dụng một trng những nền tảng không được hỗ trợ, Google khuyến khích bạn nên chuyển sang sử dụng một hệ điều hành Window mới.

 

Updated: Gimasys

 

Back To Top
0974 417 099