bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Đơn giản hóa việc quản lý Google Group trong Admin Console

Thay đổi

Chúng tôi đã làm đơn giản hơn công việc quản trị Google Groups tại G Suite Admin console. Các thay đổi bao gồm

  • Cấu hình thẻ mới: Khi tạo Group, chức năng này sẽ giúp người quản trị có cái nhìn tổng thể và cấu hình các chức năng của Group thuận tiện hơn.
  • Menu hiển thị mới:  Menu mới cho phép thực hiện việc quản lý members và các cấu hình của group được hiển thị ngay trong giao diện thao tác của Group tại Admin Console.
  • Quản lý qua Pop-up: Điều chỉnh members của group thông qua một Pop-up được bật lên ngay giao diện hiển thị của Group trong Admin console.

Chi tiết có thể xem thông qua hình ảnh tại đây.

Đối tượng ảnh hưởng

Chỉ người quản trị

Tại sao sử dụng

Groups giúp nâng cao khả năng trao đổi và làm việc nhóm trong G Suite (GG Workspace). Việc sử dụng Groups cho phép tạo mailing lists, web forums, và các inbox email chung của Team, đồng thời cho phép quản trị việc truy cập các tài liệu và dịch vụ khác của Google.

Tuy nhiên, điều quan trọng là việc bổ sung thành viên vào đúng group và áp dụng đúng các cấu hình truy cập và bảo mật cho groups. Những chức năng mới được bổ sung như trên nhằm giúp người quản trị dễ dàng hơn trong việc quản lý, chia sẻ và sử dụng G Suite Group.

Hướng dẫn sử dụng

  • Người quản trị: Xem chi tiết hướng dẫn tại đây.
  • Người dùng: Không ảnh hưởng

Đơn giản hóa việc quản lý Google Group trong Admin Console

Giao diện mới cho phép truy cập việc quản lý user và cấu hình Group

 

Thêm mới thành viên của group nhanh hơn
Thêm mới thành viên của group nhanh hơn
Hiển thị và thay đổi chức năng của Group qua Pop-up
Hiển thị và thay đổi chức năng của Group qua Pop-up

 

Thẻ mới giúp cấu hình chính xác trên group vừa tạo
Thẻ mới giúp cấu hình chính xác trên group vừa tạo

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099