bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite: Cải thiện trung tâm cảnh báo với phần cảnh báo & kiểm soát mới

Có gì mới?

Google đã thực hiện một số cải tiến đối với trung tâm cảnh báo G Suite (Alert Center). Những cải tiến này bao gồm:

  • Nhiều cảnh báo về khả năng lừa đảo thông tin Gmail (phising)
  • Cảnh báo mới khi chuẩn bị trích xuất dữ liệu
  • Lựa chọn xóa cảnh báo mới
  • Liên kết để kiểm định hoạt động dành cho những doanh nghiệp G Suite Business (Google Workspace Business) và Basic.

Những ai chịu ảnh hưởng?

Chỉ Admin. Để sử dụng trung tâm cảnh báo, bạn cần phải là một super Admin hoặc là một Admin có quyền vào trung tâm cảnh báo.

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này

Trung tâm cảnh báo mang đến một góc nhìn tổng hợp, toàn diện về những thông báo, cảnh báo và hành động liên quan tới các vấn đề bảo mật thiết yếu trong G Suite. Các cải tiến này sẽ giúp admin G Suite có được góc nhìn chuyên sâu hơn và từ đó quản lý các cảnh báo trong doanh nghiệp:

  • Nhiều cảnh báo về khả năng lừa đảo Gmail hơn – Hệ thống sẽ thông báo tới bạn khi phát hiện phần mềm độc hại hoặc dấu hiệu lừa đảo sau khi một email được đưa tới hòm thư của người dùng, giúp bạn điều tra và xóa bỏ những email đáng ngờ.
  • Cảnh báo khi chuẩn bị trích xuất dữ liệu – Tính năng này sẽ đảm bảo rằng bạn biết được việc trích xuất dữ liệu này trong doanh nghiệp
  • Lựa chọn xóa cảnh báo – Lựa chọn này sẽ cho phép bạn xóa các cảnh báo sau khi chúng đã được giải quyết hoặc khi không còn cần thiết.
  • Liên kết nhật kí kiểm định dành cho doanh nghiệp dùng G Suite Business và Basic: Tính năng này sẽ đi tới các mục cụ thể của nhật kí kiểm định, nhằm giúp bạn nhanh chóng đào sâu vào chi tiết của một cảnh báo và tìm hiểu nhiều thông tin hơn về các hoạt động mà người dùng đã thực hiện liên quan tới cnahr báo này.

Cách bắt đầu tính năng này

Các cảnh báo Gmail phising: Google đã tận dụng Machine Learning để tạo ra những cảnh báo về các email khả nghi được đi trong Gmail. Các cảnh báo mới này sẽ thông báo với admin mỗi khi phát hiện ra phần mềm độc hại hoặc khả năng lừa đảo thông tin mỗi khi email được gửi đến hòm thư. Trong các sự kiện này, admin G Suite Enterprise có thể chủ động điều tra các email này và nếu cần thiết, có thể xóa hàng loạt các email đáng ngờ khỏi hòm thư của người dùng.

Cảnh báo mỗi khi chuẩn bị trích xuất dữ liệu: Hệ thống cũng sẽ gửi một thông báo mới khi có người chuẩn bị trích xuất dữ liệu của doanh nghieepj. Cành báo này sẽ cho phép admin biết mỗi khi hoạt động trích xuất dữ liệu của doanh nghiệp chuẩn bị được thực hiện. Cảnh báo này sẽ đảm bảo rằng admin biết được sự tồn tại của hoạt động này trong doanh nghiệp. Hay truy cập vào Help Center để có thêm thông tin về các cảnh báo trích xuất dữ liệu doanh nghiệp.

Lựa chọn xóa cảnh báo – Giờ đây bạn có thể xóa các cảnh báo khi chúng đã được giải quyết hoặc khi không còn cần thiết. Trong thực tế, bạn còn có thể khôi phục lại các cảnh báo đã bị xóa trong vòng 30 ngày.

Liên kết tới nhật kí kiểm định G Suite Business và Basic – Để tìm hiểu sâu hơn về chi tiết của các cảnh báo, G Suite Business và Basic admin có thể sử dụng một liên kết để đi trực tiếp tới một phần cụ thể của nhật kí kiểm định và tìm kiếm nhiều thông tin hơn về các hoạt động mà người dùng đã thực hiện trong quá khứ liên quan tới cảnh báo này. Admin G Suite Enterprise có một liên kết tới công cụ điều tra, đây là một phần của trung tâm bảo mật G Suite.

Cảnh báo mới mỗi khi chuẩn bị trích xuất dữ liệu
Cảnh báo mới mỗi khi chuẩn bị trích xuất dữ liệu

Các liên kết hữu ích

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099