Slide thumbnail

Cập nhật kiến thức Google Cloud

Kiến thức

G Suite: Cảnh báo mặc định đối với các cuộc tấn công do chính phủ hậu thuẫn

09/11/2018

Có gì mới: Vào tháng 8, Google đã triển khai một lựa chọn cho admin G Suite để họ nhận cảnh báo bảo mật nếu Google tin rằng người dùng của họ đang là mục tiêu của các cuộc tấn công do chính phủ hậu thuẫn. Vào thời điểm đó, admin phải bật các cảnh báo này một cách rõ ràng. Google được biết nhiều admin không biết về cảnh báo này và vì vậy họ cũng không nhận được thông tin quan trọng này. Do đó, Google đã BẬT các cảnh báo này cho hầu hết các admin kể từ ngày 10/10/2018.

 

G Suite cảnh báo

 

Các admin sẽ nhận được cảnh báo bảo mật nếu Google tin rằng người dùng của họ đang là mục tiêu bởi một cuộc tấn công do chính phủ hậu thuẫn.

 

Bạn vẫn sẽ có tùy chọn tắt các cảnh báo này bằng cách truy cập vào Reports > Manage alerts > Government-backed attack warning (Báo cáo> Quản lý cảnh báo> Cảnh báo tấn công do Chính phủ hậu thuẫn) trong Admin console hoặc bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ lúc nào bạn nhận được email cảnh báo.

 

G Suite gửi cảnh báo về các cuộc tấn công do chính phủ hậu thuẫn

 

Bạn có thể tắt các thông báo này trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên

 

Lưu ý rằng nếu trước đây bạn đã bật và sau đó tắt các cảnh báo này, chúng sẽ vẫn ở chế độ tắt.

 

Cập nhật: Gimasys

Kiến thức

Trung tâm cập nhật và hỗ trợ dành cho quản trị viên và người dùng