bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

G Suite: Dễ dàng nhập địa điểm của các tòa nhà vào Admin console

Có gì thay đổi?

Bạn có thể nhập luôn những địa chỉ thay vì tọa độ (vĩ độ và kinh độ), để xác định vị trí văn phòng làm việc của bạn trong Admin console. Đây là một cách hiệu quả và đáng tin cậy hơn rất nhiều dành cho bạn, với tư cách là Admin G Suite, để có thể quản lý các địa điểm văn phòng quốc tế.

Ai là người có ảnh hưởng?

Chỉ có quản trị viên

Tại sao bạn nên sử dụng tính năng này?

Khi bạn thêm thông tin về địa điểm thì ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh độ chính xác của phòng và múi giờ dựa trên địa chỉ văn phòng làm việc của bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn có dữ liệu chính xác trong bảng thông tin chi tiết của phòng. Ngoài ra, với sự thay đổi này, Google sẽ tự động thiết lập múi giờ chính xác cho tất cả tài nguyên trong văn phòng và giúp đảm bảo bạn thấy việc sử dụng thời gian trong ngày một cách chính xác trên bảng điều khiển chi tiết của phòng.

Trong tương lai, thông tin này sẽ là tiền đề để cung cấp các tính năng thông minh khác như:

  • Điều chỉnh múi giờ tự động khi bạn làm việc tại các văn phòng khác nhau.
  • Điều hướng chính xác từ Calendar.
  • Gợi ý các phòng họp ở các tòa nhà gần đó.

Làm thế nào để bắt đầu

Đối với quản trị viên: có 3 cách để nhập thông tin:

  1. Nhập trực tiếp từ trang điều khiển dành cho cho Admin: Trong Bảng điều khiển dành cho admin, chọn Manage Resource -> Manage Buildings, bạn có thể nhập địa chỉ trực tiếp và hiển thị trên Google Map API để xác nhận vị trí. Khuyến nghị nên nhập một số lượng nhỏ các tòa nhà tại cùng một thời điểm.
  2. Tải lên hàng loạt thông qua các tệp CSV: Cách này cũng nằm trong Bảng điều khiển dành cho Admin, chọn Manage Resource -> Manage Buildings. Bảng tính tải lên hàng loạt hỗ trợ định dạng chung một địa chỉ, vì vậy mà bạn có thể xác minh vị trí của mình tại nhiều quốc gia và khu vực.
  3. Tải lên thông qua xây dựng tài nguyên API

Đối với người dùng cuối: không ảnh hưởng lên người dùng cuối.

g suite admin console 2

Chi tiết bổ sung

Truy cập Help Center để xem hướng dẫn đầy đủ về cách thêm vị trí cho cả 3 phương pháp trên và đọc thêm tài liệu về cách thêm địa chỉ tòa nhà qua API.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099