bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Giao diện quản lý người dùng được cải tiến trong Admin console

Có gì mới?: Google đang cập nhật giao diện mà bạn sử dụng để quản lý người dùng nội bộ trong admin console. Những thay đổi này sẽ giúp bạn dễ dàng tìm kiếm, kiểm soát thông tin và các cài đặt của người dùng. Để biết thêm thông tin, hãy xem Hep Center của Google về cách thêm và quản lý người dùng.

Bảng tác vụ nhanh phiên bản mới

Khi bạn click vào một người dùng cá nhân, bạn sẽ thấy bảng thông tin cơ bản, cho phép bạn nhanh chóng xem và chỉnh sửa thông tin cơ bản về người dùng.

Thẻ danh mục cung cấp khả năng quản lý người dùng chi tiết hơn

Khi bạn xem thông tin một người dùng cá nhân, bạn sẽ đồng thời thấy các thẻ chứa thông tin tóm tắt, cung cấp cho bạn các thông tin quan trọng một cách tổng quan trong một số danh mục. Nhấp vào thẻ để xem chi tiết cài đặt hoặc chỉnh sửa nhanh thông tin liên quan đến người dùng đó. Tùy thuộc vào tài khoản của người dùng và đặc quyền của admin, bạn sẽ thấy một số hoặc tất cả các thẻ sau:

 • Thông tin người dùng: Xem và chỉnh sửa thông tin liên hệ của người dùng và xem các thuộc tính tùy chỉnh.
 • Bảo mật: Kiểm soát cài đặt bảo mật của người dùng, như xác minh 2 bước và khóa bảo mật.
 • Các nhóm: Xem và quản lý tư cách thành viên, vai trò của người dùng trong 1 nhóm.
 • Vai trò và đặc quyền quản trị viên: Xem và thay đổi quyền admin mà bạn cấp cho người dùng.
 • Ứng dụng: Xem các ứng dụng mà người dùng đã cài đặt trên một thiết bị được quản lý.
 • Thiết bị được quản lý: Xem và quản lý các thiết bị được liên kết với người dùng.
 • License: Xem license được cấp cho người dùng và kiểm soát license của mỗi người dùng cá nhân. Xem thêm bên dưới.
 • Team Drive: Xem và quản lý tư cách thành viên Team Drive của người dùng.

Chức năng quản lí giấy phép mới

Một trong những thẻ mới là thẻ Cấp phép – License card – sẽ giúp cải thiện khả năng hiển thị và quản lý license trong doanh nghiệp. Nó có tính năng:

 • Cải thiện trạng thái của license để thể hiện rõ hơn thông tin về việc phân bổ license tới người dùng.
 • Chế độ xem và chỉnh sửa riêng biệt để hỗ trợ việc ra quyết định cho quản lý license.
 • Cải thiện việc xử lý lỗi và gửi tin nhắn để giúp admin.

Cập nhật: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099