bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Giờ làm việc được cập nhật trên Calendar Google giúp đồng nghiệp biết được lịch trình của bạn

Có gì thay đổi

Google đã cải tiến tính năng này trong Calendar Google để giúp bạn và đồng nghiệp biết khi nào tốt nhất để làm việc với bạn. Các bản cập nhật cho tính năng Giờ làm việc bao gồm:

  • Giờ làm việc hiện hiển thị ở chế độ xem lưới: Khi bạn lên lịch cuộc họp với những người dùng Lịch khác, giờ làm việc của họ sẽ được hiển thị trong lưới lịch.
  • Lưu ý cảnh báo cho người tạo sự kiện: Nếu bạn cố gắng lên lịch cho một sự kiện ngoài giờ làm việc của một người hoặc một  khách , thì giờ đây bạn sẽ thấy một giờ làm việc bên ngoài.
  • Giờ làm việc được BẬT theo mặc định: Giờ làm việc sẽ được bật cho tất cả người dùng theo mặc định. Người dùng có thể tắt nó tại bất kỳ điểm nào trong cài đặt Lịch 

Người ảnh hưởng 

Người dùng cuối 

Tại sao lại sử dụng 

Các tính năng mới sẽ giúp đồng nghiệp của bạn dễ dàng  hơn khi làm việc với bạn. Điều này có thể giúp giảm bớt thời gian  khi tìm đúng thời điểm thích hợp cho một cuộc họp. Giúp đảm bảo rằng các cuộc họp được lên lịch vào thời gian thuận tiện và hiệu quả cho tất cả những người tham gia.

Làm sao để bắt đầu 

  • Admins: Không cần làm gì 
  • Người dùng cuối 
    • Giờ làm việc sẽ được bật theo mặc định. Khi được kích hoạt lần đầu tiên, người dùng sẽ thấy một hộp thoại với ước tính giờ làm việc mà họ có thể xác nhận hoặc thay đổi. Người dùng có thể vô hiệu hóa tính năng này bằng cách chọn Cài đặt trong hộp thoại hiện ra
    • Người dùng sau đó có thể điều chỉnh hoặc vô hiệu hóa Giờ làm việc bằng cách truy cập Lịch trên web (calendar.google.com) và nhấp vào Cài đặt> Chung> Giờ làm việc.
Cập nhật lịch trình trên Google Calendar
Cập nhật lịch trình trên Google Calendar

Một thông báo mới sẽ hiển thị nếu một sự kiện ngoài giờ làm việc của khách.
Một thông báo mới sẽ hiển thị nếu một sự kiện ngoài giờ làm việc của khách.

Update: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099