bỏ qua Nội dung chính
Chào mừng bạn đến với Gimasys!
Hotline: +84 974 417 099 (HCM) | +84 987 682 505 (HN) gcp@gimasys.com

Giới hạn của bộ nhớ dùng chung Shared Drive (Team Drive)

Google Shared Drives (Bộ nhớ dùng chung) là tính năng rất hữu ích cho doanh nghiệp trong bộ ứng dụng Google Workspace  vì đáp ứng được nhu cầu lưu trữ chung cho một phòng ban, một nhóm dự án hay cả công ty.  Và khác với My Drive, dữ liệu trong Shared Drives luôn đảm bảo toàn vẹn dù có các tài khoản nhân viên không còn hoạt động. 

Vậy giới hạn của bộ nhớ dung chung Shared Drives như thế nào ? 

Giới hạn của bộ nhớ dùng chung Shared Drive (Team Drive) 1

Giới hạn cho các thành viên và mục

File tối đa trong Shared Drives (Bộ nhớ dùng chung)

Một bộ nhớ dùng chung có thể chứa tối đa và cao nhất là 400.000 mục – bao gồm các file, thư mực và phím tắt.

Các bộ nhớ dùng chung nên giữ ở mức thấp hơn giới hạn mà Google hoặc Drive cho phép trên Shared Drives. Người dùng bộ nhớ dùng chung có quá nhiều tệp có thể sẽ bị bất cập, khó khăn khi cần tìm, sắp xếp hoặc bỏ qua nhiều nội dung quan trọng.

Số lượt tải lên hàng ngày tối đa

Người dùng cá nhân chỉ có thể tải lên 750 GB mỗi ngày giữa My Drive (Drive của tôi) và tất cả các bộ nhớ dùng chung. Người dùng đạt đến giới hạn 750 GB hoặc tải lên tệp lớn hơn 750 GB sẽ không thể tải lên tệp bổ sung vào ngày hôm đó. Quá trình tải lên sẽ hoàn tất. Kích thước tệp riêng lẻ tối đa mà bạn có thể tải lên hoặc đồng bộ hoá là 5 TB.

Giới hạn chia sẻ tệp

Một tệp nhất định trong bộ nhớ dùng chung có thể được chia sẻ trực tiếp với tối đa 100 nhóm. 

Giới hạn thư mục

Một thư mục trong bộ nhớ dùng chung có thể hỗ trợ tối đa 20 cấp độ thư mục lồng vào nhau.

Để đảm bảo dung lượng trong bộ nhớ dùng chung, bạn không nên tạo một số lượng lớn các thư mục cùng chung trong bộ nhớ. Người dùng có thể gặp khó khăn trong việc tổ chức và tìm kiếm nội dung. Thay vào đó, bạn có thể sắp xếp nội dung thành nhiều bộ nhớ dùng chung.

Lưu ý: khi dùng Google Drive for Desktop, bạn không thể di chuyển thư mục từ My Drive sang Shared Drives.

Giới hạn thành viên

Bạn có thể thêm người dùng và nhóm trong Google Groups vào Shared Drives.

Nếu bạn thêm một người dùng là thành viên của nhiều nhóm là thành viên của Shared Drives thì người dùng đó chỉ được tính là một thành viên.

TƯ CÁCH THÀNH VIÊN GIỚI HẠN TRÊN MỖI BỘ NHỚ SHARED DRIVES
Groups 100
Người dùng và nhóm được kết hợp* 600
Tổng số cá nhân (người dùng và thành viên nhóm) 50,000
  • Lưu ý: Trong giới hạn 600 này, nhóm có thể tối đa có 100 thành viên. Ví dụ bạn có thể chia sẻ Shared Drives với 100 nhóm và 100 người dùng làm thành viên nhưng bạn không thể thêm một nhóm khác làm thành viên vì điều đó sẽ vượt quá giới hạn 100 nhóm cho Shared Drives. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm một dùng cá nhân, nâng tổng số lên 201, thấp hơn giới hạn 600 cho người dùng và nhóm kết hợp.

Bộ nhớ dùng chung xuất hiện tối đa trong Google Drive

Drives chỉ hiển thị tối đa 1,000 bộ nhớ chung Shared Drive trong danh sách điều hướng bên trái. Bạn vẫn có thể truy cập cá bộ nhớ dùng chung bổ sung bằng URL trực tiếp.

Hiện tại, các phiên bản được hỗ trợ cho tính năng Shared Drive của Google Workspace bao gồm: Business Standard and Business Plus; Enterprise; Education Fundamentals, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, and Education Plus; Nonprofits; Google Workspace Business; Essentials. 

Nguồn: Gimasys

Trở lại đầu trang
0974 417 099